AR-GE, INAVASYON DESTEK PROG.

AR-GE İnovasyon projelerine 1.500.000 TL ye kadar destek

Programın Amacı Ve Gerekçesi
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tek no-girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve AR-GE kapasitesinin artırılması,
Mevcut AR-GE desteklerinin geliştirilmesi,
İNOVATİF faaliyetlerin desteklenmesi,
AR-GE ve İNOVASYON proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
Proje Süresi
AR-GE ve İNOVASYON Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Özde danışmanlık olarak proje hazırlanması ve yürütülmesi işlemlerinde sizlere yardımcı oluyoruz. Unutulmamalı KOSGEB destekleri aracısız verilmektedir. Fakat dosya hazırlanmasının tecrübe istemesi ve zorluğundan danışmanlar ile çalışmanın faydası vardır.
Özde Danışmanlık olarak yılların tecrübesi ile sizlere hizmet vermekten gurur duymaktayız. Ücretsiz olarak ayrıntılı bilgi almak dan kaçınmayınız.