AR-GE

AR-GE’nin önemi gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda her geçen gün artmaktadır. Tüketiciler yeniliklere her zaman ilgi duyar ve duyacaktır. Bu neden ile ar-ge kapsamında üretilen ürünler pazarda daha fazla ilgi görecek ve üreticisine büyük fayda sağlayacaktır. Ar-Ge ile firmalar rekabette avantaj sağlamaktadır. Özde Danışmanlık olarak Ar-ge projelerinize destek almanız için gerekli olan bütün çalışmaları yapmaktayız. Ülkemizde Ar-Ge projelerine TÜBİTAK https://www.tubitak.gov.tr/ ve KOSGEB https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi gibi kurumlar %50 ile 75 arasında destek vermektedir. Ar-Ge kapsamında makine-ekipman, personel, ham madde, yazılım, iş yeri giderleri gibi bir takım destekler verilmektedir. Ar-Ge sonucunda ürettiğiniz ürünün Türk Patent Enstitüsünden tescil ettirerek rakiplerinizin de kopya üretim yapmasını engelleyebilirsiniz ve patent aldığınız ürünü KDV siz olarak piyasaya sürebilir ve yüksek bir rekabet gücü elde edebilirsiniz.