Bölgesel Teşvik Sistemi

15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Bölgesel Teşvik Sistemi de belirlenen bölge ayırımları esas alınarak uygulanmaktadır.

Bölgesel teşvik Destek Unsurlarınlardır:

1-) Gümrük vergisi muafiyeti

2-) KDV istisnası

3-) Vergi indirimi

4-) Sigorta primi işveren hissesi desteği

5-) Yatırım yeri tahsisi

6-) Faiz desteği (Öncelikli Yatırımlar):

Not:

(1)    OSB içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge (3. Bölge) destek miktarlarından yararlanır.

(2)    Öncelikli Yatırımlar 5. Bölge Desteklerinden yararlanır.