Büyük Yatırım Teşvik Sistemi

Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artırması ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacağı düşünülen, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-3’te belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım konuları, TR 21 Trakya Bölgesinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

Destek Unsurları:

1-) Gümrük vergisi muafiyeti 

2-) KDV istisnası

3-) Vergi indirimi

4-) Sigorta primi işveren hissesi desteği

5-) Yatırım yeri tahsisi