GENEL DESTEK PROGRAMI

Genel destek kapsamında KOBİ lere 15 farklı konuda 470.000,00 TL ye kadar destek
Programın amacı ve gerekçesi
• Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
• KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Özde Danışmanlık olarak KOBİ lerin genel destek unsurlarından faydalanabilmenize yardımcı oluyoruz. Konu ile ilgili danışmanlarmızdan ücretsiz bilgi alabilirsiniz.