Genel Teşvik Sistemi

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa Kararın 8 inci maddesinde veya ekli listelerinde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

Destek Unsurları:

1-) Gümrük vergisi muafiyeti.

2-) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

3-) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

#teşvik, #bölgesel teşvik, #genel teşvik, #hibe, #teşvik, #samsun danışman, #samsun danışmanlık, #özde danışmanlık