Girişimcilik Destekleri

İş Kuracak Girişimcilere Devlet Destekleri
Girişimciliğin artması gerek işsizliğin azaltılmasına gerekse de refah seviyesinin artmasına katkısı büyüktür. Bu nedenle girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ülkemiz ekonomisi açısından hayati önem taşımaktadır.

Ülkemizde KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlar hem girişimcilik faaliyetlerinin arttırılmasını hemde girişimlerin kırılgan geçen ilk yıllarında ayakta kalabilmesini sağlamak için çeşitli destekler vermektedir.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile KOSGEB’in desteklediği sektörlerde (İmalat, ticaret, hizmet,bilişim…) faaliyet gösteren girişimci adayları desteklenmektedir. Programdan yararlanabilmek için 70 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika almak zorunludur. Girişimci adaylarında üniversite mezunu olma şartı yoktur. Sertifikasını alan girişimciler işletmelerini kurduktan sonra iş planlarını KOSGEB Müdürlüklerine sunar. Girişimciler iş planlarını Müdürlük bünyesinde oluşturulan destek değerlendirme kurulunda anlatır. Kurul iş planını yapılabilirlik, insan kaynağı kapasitesi, sermaye, sektörel ihtiyaçlar gibi kriterleri baz alarak değerlendirir. İş planı uygun bulunan girişimcilerden taahhütname alınır ve destek süreci başlamış olur.

Girişimci adaylarına 50 Bin TL hibe, 100 Bin TL’de geri ödemeli (faizsiz) destek verilmektedir. 50 Bin TL hibe içeriği ise; 2 Bin TL Kuruluş masrafları + 18 Bin TL Makine Teçhizat ve Ofis Donanımı Desteği + 30 Bin TL İşletme Giderleri Desteği ( İş Yeri Kirası, Personel, … ) şeklindedir. 100 Bin Tl’lik geri ödemeli destek ise firmaların sabit yatırımlarını içerir. Destek ödemeleri diğer kurumların aksine belirli bir oranda yapılmaktadır.

Proje ofisi açmaya karar veren girişimcinin izleyeceği yol;

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılır ve başarı ile tamamlar.
İşletmenin resmi açılış işlemlerini tamamlar.
KOSGEB veri tabanına kayıt işlemleri tamamlanır.
İş Planı hazırlanarak girişimcilik başvurusu yapılır.
KOSGEB İş planında belirtilen verileri detaylı şekilde inceler ve kurul tarafından değerlendirilir.
İncelemeler sonucunda KOSGEB Kurul Kararı yayımlanır.
Onaylanan kalemler için alımlar yapılarak KOSGEB’e ara raporlar verilir.
Raporlamalar neticesinde KOSGEB hak edilen hibe miktarını girişimciye öder.
* Erkeklerde destek oranı %60, Kadınlarda ise %80 şeklindedir.

Not: KOSGEB Destekleri ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ücretsizdir.