GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü proje desteği nedir?

Bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren, stratejik önem taşıyan, projelere Ajansın öncülük edip ve koordinasyonunu üstlenmesi ile Ajansın doğrudan mali ve teknik destek sağlamasıdır. Mevcut durumda Kalkınma Ajanslarının çok azı Güdümlü Proje Desteğini uygulamaya başlamıştır.

Güdümlü proje desteğinden kimler yararlanabilir?

Güdümlü proje desteğinden sadece; yerel yönetimler ve mahalli idari birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri proje uygulayıcısı olarak yararlanabilir. Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü Proje Desteğinin diğer desteklerden farkı ilgili projenin Ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Bu kapsamda; Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.

Güdümlü proje desteğinin destek limitleri nelerdir?

Güdümlü proje desteği kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler, küçük ölçekli altyapı projeleri için Ajans bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır. Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı ise, Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla %20’sidir. Güdümlü proje desteği kapsamında, Ajans, proje başına en fazla %90 oranında mali destek sağlayabilir. Bu oran, projenin hayata geçirilmesinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak rol alacak kurum ve kuruluşlarla Ajans arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. Kalan kısım bu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır