KİRA DESTEKLERİ

OFİS-MAĞAZA-DEPO  DESTEKLERİ

Gelişen rekabet koşullarında firmalar ürün ve hizmetlerini müşteriye daha iyi tanıtmak için ürün  ve hizmettin tüketiciye yakınlığı çok önemlidir. Özellikle ihracatın öneminin arttığı günümüzde hedef ülkede  Satış yapabilmek için o ülkede mağazanın, ofisinin, deponun, showroom’un olması gerekmektedir. Bakanlık bu konuda işletmelere tam destek vermektedir.

 Yurt dışında müşteriye ulaşmak için tuttuğun yerlerin kirasını bakanlık ödüyor. 

1. Bu Destekle Ne Kazanırsın?

– Dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığın ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı bakanlık tarafımızdan karşılanır.

– En fazla 25 birim için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alırınır

– Örneğin, 25 mağazası olan bir üretici firmasın ve her mağazanın yıllık kira bedeli 240.000$. 1 yıl içerisinde tam 25*(240.000$*%50)= 3.000.000 $ destek senin!( Üstelik,  

– Birimin hedef  veya  öncelikli ülkelerden   birinde açıldıysa, destek oranın üretici firmaya %60, ticari firmaya %50 dir.

– Firmanın merkezi 4., 5. ve 6.   teşvik bölgesindeyse destek oranın üretici firmaysa %60, ticari firmaysa %50’dir. 

Hatta, 

-firmanın merkezi 4., 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse, hem de hedef veya öncelikli ülkelerde birim açıyorsa; destek oranın üretici firmaysa %70, ticari firmaysa %60 oluyor.

2. Bilimesi Gerekenler

– Açılan birimin içindeki ürünler Türkiye’de üretiliyorsa destek senin.

– Bazen yurt dışında bir ortağının olması bir yasal zorunluluk veya tercih sebebi olabiliyor. Bu durumlarda  desteğimiz ortaklığın oranında devam ediyor. Meselabir Amerikan firması ile %50 ortak olarak Chicago’da bir mağaza açtın; normalde 100.000$ destek alacak ken,firmanın yarısı yabancılara ait olacağı için 50.000$destek alacaksın. 

3. Adım adım ofis mağaza desteği 

-Kira sözleşmesi imzalayınız

-Müşavirlik işlemleri gerçekleşir

-Müşavir açtığınız birime gelip inceleme yapacaktır.

4. Başvuru belgeleri özde danışmanlık uzmanlarınca hazırlanır.

1. Dilekçe  

2. Başvuru formu 

3. Taahhütname 

4. Beyanname 

5. İmza sirküleri

6. Ticaret Sicili Gazeteleri 

7. Kapasite raporu (Üretici firmalar için) 

8. Yurt içi marka tescil belgesi (Üretici firmalar için)

9. Vergi Beyannameleri ve Tahakkuk Fişleri  

10. Aylık Prim Hizmet Bildirgesi 

11. Yurt Dışı Şirketin Ortaklık Yapısını Gösteren Belge 

12. Yurt Dışı Şirketin Tesciline İlişkin Belge 

13. Kira Sözleşmesi Belgesi 

14. Kiranın ödendiğine ilişkin belge