KKYDP

KKYDP-KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROGRAMI

Bu program 13. Çağrıya çıkmaya hazırlanmaktadır. Program kapsamında tarımsal işletmelere yatırımın %50 ‘si hibe olacak şekilde milyonlarca hibe dağıtmaktadır. Bu program kapsamındaki illere hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe miktarları yatırım konusuna göre değişiklik göstermektedir. Örnek yatırım konuları Büyükbaş besi-süt, küçükbaş besi-süt, kanatlı, bitkisel ürünlerin işlenmesi, seracılık vb. konularda olabilir. Özde danışmanlık olarak KKYP konusunda Samsun ilindeki en tecrübeli ve başarılı ofis konumundayız. Geçmiş dönem proje tecrübelerimiz ile yeni projelerimize güvenle bakıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz iller Türkiye’nin bütün illeri olsa da ağırlıklı olarak Samsun, Sinop, Kastamonu, Trabzon, Rize, Ordu, Tokat ve Amasyadır.

Projeleriniz ile alakalı olarak Özde Danışmanlık uzmanlarından ücretsiz bilgi alabilirsiniz, Özde Danışmanlık olarak verdiğimiz bilgilerin her zaman arkasındayız. Sadece KKYDP değil bütün yatırımlarınız, belgelendirmeleriniz, markanız hakkında bilgi alabilir, talebiniz doğrultusunda birlikte çalışabiliriz.

Sözde Değil Özde Danışmanlık – 0532 064 63 82

#samsun hayvancılık #samsun danışmanlık #samsun danışmanlık şirketi # samsun KOSGEB, # özde danışmanlık #belgelendirme

KKYDP 13.etap

KKYDP Açılımı

KKYDP ne zaman başlayacak

KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROGRAMI akanlık olarak sloganımız  “%50 sizden,  %50 bizden  %100 sizin diyerek her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız” sloganıyla uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Bakanlığımız tarafından Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi kapsamında 2006 yılında başlamıştır. 

Bu programın başlangıcı kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, bireysel ve grup başvuruları şeklinde gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla; Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Alt bileşenlerinden olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı 2005 yılından itibaren 16 pilot ilde (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat) uygulanmıştır.  Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ikraz antlaşmasının süresinin 2008 yılında bitmesi üzerine son bulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, özellikle kırsal kesimde sivil toplum örgütleri, özel ve kamu sektörünün belirlenmiş olan kriterlere uygun yatırım ve harcamalarının belirli oranlarda finansmanı yoluyla, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi için olduğu kadar, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım politikasının bir parçası olarak uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.  

            Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, toplu basınçlı sulama projelerinde hibeye esas proje tutarının %75 i hibe olarak verilmiştir.

 1. A) Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları

2006-2015 yıllarında yapılan uygulamalarla KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında;

 • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Çelik silo,
 • Soğuk hava deposu,
 • Alternatif enerji kullanan seralar,
 • Alternatif enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

   
 1. B) Makine ekipman alımlarının desteklenmesi

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan çeşitli makine ekipman alımları ile bireysel basınçlı sulama sistemleri için gerekli makine ekipman alımları konularında hibe desteği verilmiş olup bu uygulama sona erdirilmiştir.

 1. C) Uygun başvuru sahipleri

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile sadece toplu basınçlı sulama projelerine Köye Hizmet Götürme Birlikleri de istenen şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.

 1. D) Başvuru şekli

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Program günümüze kadar III Dönem ve 11 Etap olarak uygulamasına devam etmektedir.

 1. DÖNEM: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2006-2010 yıllarında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında 5 ETAP uygulamaya konmuş I.ETAP, II.ETAP ve  III.ETAP; 65 ilde 17 çeşit makine-ekipman desteği ile 2006-2008 yıllarında uygulanmıştır.

Makine ekipman alımlarının desteklenmesi programı IV.ETAP ve V.ETAP’ lar ise ; 81 ilde 2009-2010 yıllarında uygulanmış 30 çeşit makine-ekipman desteklenmiştir.

Bu dönemde Ekonomik Yatırımlarda 3155 adet proje tamamlanmış, tamamlanan bu tesislere 567 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2007-2010 yıllarında 78.124 adet makine ekipman alımı için 349 Milyon TL ödenmiştir. I Dönemde toplam hibe ödemesi 916 Milyon TL dir.

 1. DÖNEM: VI.ETAP- VII.ETAP- VIII.ETAP- IX.ETAP- X.ETAP; 81 ilde 2011-2015 yıllarında uygulanmıştır. 2011-2015 yıllarında her yıl yayımlanan tebliğlerle Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Yatırımlarda 2504 adet proje tamamlanmış, tamamlanan bu projelere 645 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2011-2014 yıllarında 41 çeşit makine-ekipman desteklenmiştir. Bu kapsamında  196.034 adet makine ekipman alımına 644 Milyon TL ödenmiştir.

Bu dönemde toplam hibe ödemesi 1.441 Milyon TL dir. 2016 yılına devreden ve uygulaması devam eden projelere bu dönemde 256 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır.

 1. DÖNEM: 2016-2020 81 ilde uygulanmak üzere 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandı. IPARD II Programı uygulama illerine göre konular ve destek limitleri dikkate alınarak 11. ETAP 2016/37 nolu Tebliğ hazırlanmıştır. Bu Program ile ;

      1-Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları

 •  Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 •  Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 •  Çelik silo,
 •  Soğuk hava deposu,
 •  Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 •  Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 •  Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 •  Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

      2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları

 1. Kırsal turizm
 2. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 3. El sanatları ve katma değerli ürünler
 4. Bilişim sistemleri ve eğitimi

   

        11. Etap Tebliği kapsamında diğer etaplardan farklı olarak aşağıdaki Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları eklenmiştir.  

   
 1. Kırsal turizm yatırımlarına IPARD II illeri dışında kalan 39 ilde yeni tesis olarak kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını,
 2. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemlerine ise kapasite artırımı ve teknoloji yenileme olarak 81 ilde
 • Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı, balık boylama makinesi, fish pump, tambur filtre,
 •  Çiftlik gübresi depolama ve /veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/ veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır)
 • Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.
 • Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, 
 • Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
 • Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma, büyükbaş yemlik ve suluk, küçükbaş yemlik ve suluk ve hayvan padok sistemleri,

  c) El sanatları ve katma değerli ürünler: 39 ilde, Kırsal alanda bulunan tesislerde illerce belirlenecek çeşitli el sanatları

  d)Bilişim sistemleri ve eğitimi: 81 ilde Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.

Ekonomik Yatırımlar; (Kasım 2016 Sonu İtibariyle)

  • 7.362 adet tarıma dayalı yatırım tesisi projesi tamamlandı.
  • 1,923 Milyon TL hibe verildi,

    

    

    

2005-2016 KKYDP PROJELER 

Sektörel DağılımTamamlanan Projeler
AdetÖdenen Hibe (TL)
Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması2.845825.391.362
Hayvansal  Ürün işlm., Pakt. ve Depolanması1.163309.088.959
Çelik Silo (Tarımsal Ürünlerin Depolanması)539156.839.372
Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar29180.098.124
Soğuk Hava Deposu392101.188.775
Su ürünleri işlenmesi, paket. ve depolanması5412.492.535
Toplu Basınçlı Sulama  Yatırımları63098.951.957
Hayvansal ve Bitki. Orjinli Güb İşl. Pkt. ve Dpl.2617.594.502
Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar1.347279.001.298
Alternatif Enerji Üretimi7543.270.045
TOPLAM7.3621.923.916.929

Makine-ekipman Alımları;


271.654  yeni makine-ekipman desteklendi,

1.144 Milyon TL hibe ödendi

Dünyada oluşan global krizde ülkemizde tarımsal makine ekipman üreten sektörler krizi hasarsız olarak uyguladığımız proje ile hasarsız ve büyüyerek atlatmışlardır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine yönelik toplam 3 Milyar TL hibe ödemesi yapılmıştır. 

Programın 2016-2020 yıllarında devam etmesine yönelik Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27/02/2016 tarih ve 29637 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 81 ilde ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerine yönelik proje konularının desteklenmesi öngörülmüştür.

 2016/37 sayılı Tebliğ çalışmaları tamamlanmıştır. Bu Tebliğ ile TKDK IPARD II Programı ile bölge kalkınma ajansları proje konuları ve uygulama illeri dikkate alınarak, 81 ilde kırsal alanda ihtiyaç duyulan proje konuları ve il öncelikleri çalışması yapılmıştır. Mümkün olan en fazla yatırımcıya ulaşmak için proje konuları çeşitlendirilmiştir.

KIRMIZI ET ÜRETİMİ VE İŞLENMESİNDE İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ PROJESİ (2017-2018)

AMAÇ:

Erzurum ili, kırmızı et sektörü sözleşmeli üretim, üretici örgütleri ve tarımsal kümelenme potansiyellerini araştırmak.

HEDEF:

Kırmızı et konusunda mevcut potansiyeli tespit etmek, Erzurum hinterlandının üretici örgütleri, sözleşmeli üretim ve küme işbirliği imkanlarını ortaya çıkarmak.

PROJE ÇIKTISI:

 1. Kümelenme konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturma.
 2. Erzurum İli ve Hinterlandının, Üretici Örgütleri, Sözleşmeli Üretim ve Kırmızı et Konularında Mevcut Potansiyelini Tespit Etmek.
 3. İlin Kırmızı Et Sektörü Küme Stratejisini Ortaya Çıkarmak.
 4. Erzurum İlinin Küme İşbirliği İmkanları Açısından Değerlendirilmesi ve Yönetişim Yapısının Oluşturulması.
 5. Erzurum İlinin Küme Destek Sisteminin Kurgulanması.

MERKEZDEN, BELLİ PROJELERE VERİLEN daha küçük çaplı mali destek yerine sektörün, yerelde tüm tarafların güçlendirilmesine yönelik, geniş tabanlı, uzun vadeli ve sistemli çalışmalara kaynak sağlanması ve başarılı çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından proje önem arz etmektedir. (2017-2018)

PROJE SÜRESİ :  2017 ve 2018 yıllarında uygulanacaktır.

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF PROJELERİ

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” kapsamında 1967 yılından beri uygulanan projelere Bakanlık bütçesinden kredi kullandırılmakta iken 2015 yılından itibaren ödenek kodu kaldırılmış ve Bakanlığımızca kredi verilmesi sonlandırılmıştır.

1990 – 2016 KOOPERATİF PROJELERİNE KULLANDIRILAN KREDİLER

 

 KOOP.

SAYISI

KOOP.

SAYISI

KREDİ DESTEĞİ (TL)KREDİ DESTEĞİ (TL)
(1990- 2002)(2003- 2013)(1990- 2002)(2003- 2015)
Süt Sığırcılığı Projesi40099754.275.6321.026.994.111
Damızlık Sığır Projesi5443915.693.475655.436.018
Sera Projesi27393.119.96373.313.296
Besi  Sığırcılığı Projesi54135.299.70216.507.801
Arıcılık Projesi2561.321.7651.707.755
Rehabilitasyon51694.523.09749.111.242
Özel Projeler68533.833.672106.954.226
Koyunculuk Projeleri22421.249.693209.734.439
İşletme Sermayesi47267710.250.46461.783.154
TOPLAM6811.85899.567.4632.201.542.042

(*) İşletme Sermayesi rakamları koop. toplamına dahil edilmemiştir.

Ancak Kooperatif projelerinin desteklenmesi amacıyla;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin düşük faizli kredi kullanması imkanı getirilmiştir. Her yıl hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarımsal amaçlı kooperatiflere cari faiz oranı üzerinden  yatırım ve işletme kredisi için aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda faiz indirimi sağlanmaktadır.  

​ARDAHAN-KARS-ARTVİN KALKINMA PROJESİ​

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Proje Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğu azaltmayı ve tarımsal üretimde gelişme sağlamaktır.

TARİHÇE:

 2009 ve 2010 yıllarında hazırlıkları ve görüşmeleri tamamlanmış olan projenin, IFAD ve Hazine Müsteşarlığı arasında 12 Nisan 2010 tarihinde ikraz anlaşması imzalanmış ve 7 Mayıs 2010 tarih ve 2010/424 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Hazine tarafından Merkez Bankası nezdinde proje özel hesabı açılmış ve proje uygulamalarına esas olmak üzere UNDP ile 10 Ocak 2011 tarihinde hizmet anlaşması imzalanmıştır.

Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı

IFAD Kredisi

19,2 milyon ABD Doları

İç Kaynak

3,2 milyon ABD Doları

Faydalanıcı Katkısı

4  milyon ABD Doları

Toplam

26,4 milyon ABD Doları

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

– Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

– Meyve – Sebze Üretiminin İyileştirilmesi

– Tarım Dışı İstihdam Alanlarının Desteklenmesi

2- Köy Altyapı Yatırımları

3- Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi

– Kurumsal Güçlendirme ve Kırsal Halkın Bilinçlendirilmesi

– Proje Yönetimi

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

 • Yem bitkileri üretimini geliştirmek üzere;  270 dekar  Macar fiği, 600 kg Yonca 230 dekar yonca 310 dekar Korunga demonstrasyonu yapılmıştır.
 • Projenin çiftçi eğitim faaliyetleri kapsamında Temmuz ayında Sivas iline Proje personeli ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan üreticilerin katıldığı bir çalışma gezisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda programa 25 üretici ve 10 teknik eleman iştirak etmiştir.
 • Çiftçi eğitim programı kapsamında 210 çiftçinin “Süt Sığırcılığı” konusunda SÜTAŞ A.Ş.’nin Aksaray tesislerinde tüm giderleri projeden karşılanmak üzere eğiti almaları sağlanmıştır.
 • Projenin çiftçi teknik gezi ve bilgi alışveriş çalışmaları kapsamında proje illerinden toplam 25 çiftçi ve 5 teknik eleman olmak üzere toplam 30 kişilik grup Diyarbakır ilinde 2-4 Temmuz 2012 tarihleri arasında, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirilen kapama meyve bahçesi demonstrasyonları, hibe uygulamaları ile ilgili çalışmaları yerinde gözlemlemek amacı ile teknik gezi gerçekleştirilmiştir.
 • Ahır yapımı için yapılan eş finansman ilanı başvuran 7 çiftçi ile sözleşme imzalanarak, ahır inşaatlarına başlamışlardır.

2- Köy Altyapı Yatırımları

 • Meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere,  toplam 7 köyde 15 sıvat seti kurulmuştur. 
 • Yine proje köylerinde ihtiyaç duyulan alt yapı ihtiyaçları konusunda ön etüt işlemleri ve projelendirme çalışmaları için çalışmalar devam etmektedir.

3- Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi

 • Projenin tanıtımı  amacıyla,  Sayın Bakanımızın katılımlarıyla, Kars ilimizde proje açılış ve tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.
 • Proje personelinin kapasitelerini geliştirmek üzere;
 • 1-Proje bileşenleri, organizasyon ve uygulamalar ile ilgili olarak eğitim programı düzenlenmiştir.

2-Satın alma prosedürleri hakkında 3 günlük eğitim verilmiştir.

 • 3-Projeye ait eş finansman uygulamaları ile ilgili olarak 2 günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
 • 4-Demonstrasyon ve Yayım Teknikleri konulu 3 günlük eğitim programın,  il ve ilçe müdürlüğü proje personeli iştirak etmiştir.
 • 5-Kişisel gelişim ve sunu teknikleri konusunda 2 günlük eğitim programı düzenlenmiştir.
 • Proje faaliyetleri öncesinde genel durumu belirlemek amacıyla proje köylerinde “Base-Line Çalışması” (Mevcut Durum) yapılmıştır.
 • Proje uygulama rehberi ve “Eş Finansman Kılavuzu” hazırlanmıştır.
 • İllerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı gibi ofis araç ve ekipmanların satın alımları gerçekleştirilmiş ve proje illerine gönderilmiştir.
 • Proje Yönetim biriminde istihdam edilmek üzere,  Proje Koordinatörü, 2 Satın Alma ve Finans Görevlisi ve İnşaat mühendisinin istihdamı sağlanmıştır.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

1- Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları

Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi

 • Alet-ekipman eş finansman için her üç ilimizde duyuru yapılmış ve toplam 220 başvuru alınmış olup, bunlar arasından eş finansman desteği almaya hak kazanmış olan 165 çiftçiye ait işlemler devam etmekte olup toplam 972.000 dolarlık hibe desteği sağlanması planlanmıştır.

Meyve ve Sebze Üretiminin Geliştirilmesi

 • Artvin ilinde toplam 6 dekar alanda kapama, ceviz ve bağ demonstrasyonu (fidan dikimi, ihata, damla sulama, telli terbiye dahil) kurulması işlemleri devam etmektedir.

2- Köy Altyapı Yatırımları

 • Ardahan ilinde yapılacak olan “Hayvan Pazarı” için Proje dizaynı için tarafından proje çalışmaları tamamlanmış  olup, ön yeterlilik ihalesinin tamamlanması ardından uygulama inşaatı için yüklenicilerden fiyat teklifleri alınıp ihale süreci tamamlanacaktır. İnşaatın 2013 yılı ilk aylarından başlaması planlanmaktadır.

HEDEFLER:

 • Tarımsal üretimde ticari boyuta geçme konusunda istekli olan ve bunu yapabilecek kırsal üreticilerin (kadın, erkek) gelirlerini artırmak,
 • Bu üreticilerin ticari boyuta geçmelerini engelleyen altyapı yetersizliklerini gidermek,
 • Bu süreçte desteklenmeleri için kurumsal yayım hizmetlerini güçlendirmek ve proje yönetim kapasitesini artırmak olarak belirlenmiştir.

 ​

​DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KALKINMA PROJESİ​

DİYARBAKIR BATMAN SİİRT KALKINMA PROJESİ

İŞİN TANIMI / AMACI:

Proje illerinin kırsal bölgelerindeki nüfusun, ekonomik ve sosyal statüsünün geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

TARİHÇE:

 Proje, Yüksek Planlama Kurulunun 22.11.2006 tarih ve 2006/87 sayılı Kararı ile 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Kredi Kuruluşu IFAD ve T.C. Hükümeti adına Hazine Müsteşarlığı arasında 5 Mart 2007 tarihinde “İkraz Anlaşması” imzalanmış ve anlaşma 14 Mayıs 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ve UNDP arasında 19 Haziran 2007 tarihinde “Hibe Anlaşması” imzalanmıştır. UNDP; Projenin uygulanmasına yönelik, fon akışı, muhasebe, mal ve hizmet tedariki kapsamında program idaresini desteklemektedir.

Proje, gerekli tüm şartlar yerine getirilerek, 19 Aralık 2007’de yürürlülüğe girmiştir. Proje kapanış tarihi 31 Aralık 2013, ikraz kapanış tarihi ise 30 Haziran 2014 dür.

Projenin Finansman Kaynağı ve Yatırım Tutarı (Milyon USD)

İç Kaynak

4,455   

Dış Kaynak (IFAD Kredisi)

24,105   

UNDP Hibesi

0,752   

Faydalanıcı Katkısı

7,607   

TOPLAM

36,919   

Projenin Bileşenleri:

Bileşen-A: Köy Geliştirme Programı

A1- Bilinçliliği Artırma

A2- Çiftçi Eğitimi ve Öğretim

A3- Köy İyileştirme Altyapısı

Bileşen-B: Kırsal Ekonomik Büyüme

B1- Tedarik Zinciri Yönetimi

B2- Katkı Hibeleri

B3- İş Aracılık Hizmetleri

B4- Kapasite Oluşturma

Bileşen-C: İstihdam İçin Kapasite Oluşturma

Bileşen-D: Proje Yönetimi ve Organizasyonu Bileşeni

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • Alt Yapı faaliyetleri kapsamında;

– 13 adet Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Sistemi,

– 2 adet İçme Suyu Deposu

– 7 adet Boru Döşeme İle Yol Geçişi

– 1 adet Dere Islahı

– 2 adet Menfez yapılmıştır.

– 5 adet Hayvan İçme Suyu Göleti

– 5 adet Kapalı Sistem Sulama Kanallarının yapım işlemleri devam etmektedir.

– 6 km arazi yolu ıslahı gerçekleştirilmiştir.

 • Çiftçi Eğitim Faaliyetleri Kapsamında; Farklı konularda düzenlenen eğitim programlarına (Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Sulama, Bağcılık, Nar yetiştiriciliği, Fıstık Yetiş. ve Aşılama, Meyvecilik, Seracılık, Koyun Yetiştiriciliği v.s.) 1675 çiftçi katılım sağlamıştır.
 • Katkı Hibeleri Programı Kapsamında; Proje kapsamında hazırlanan sekiz adet Stratejik Yatırım Planı (SYP) hazırlanmış olup, hazırlanan Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde hibe kaynakları kullandırılmaktadır. Söz konusu stratejik yatırım planları:

Diyarbakır ili için; Süt SYP, Meyvecilik SYP

Batman İli için; Süt SYP, Bağcılık SYP, Çilek SYP, Sert Kabuklu Meyveler SYP

Siirt İli için; Zivzik Narı SYP ve Koyunculuk SYP şeklindedir.

Bu çerçevede; 11.230.000 TL lik yatırım tutarının 4.846.000 TL lik kısmı gerçek ve tüzel kişilere Katkı hibe ödemesi olarak yapılmıştır.

 • Tarım İl Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik Kapasite Oluşturma;

Proje personeline yönelik, kapasite geliştirme amaçlı düzenlenen farklı konulardaki eğitim programlarına ( 179 teknik personel katılmıştır.

İstihdam İçin Kapasite Oluşturma Faaliyetleri Kapsamında; toplam 267 kişi meslek edindirmeye yönelik düzenlenen eğitim programlarına ( Aşı Ustası Kursu, Fidan yetiştiriciliği, Hayvan Bakıcılığı eğitimi, v.s) katılmıştır.

 • Meyveciliğin ve Bağcılığın Geliştirilmesi Kapsamında; Demonstrasyon amaçlı 600 da alanda farklı çeşitler kullanılarak kapma meyve bahçesi (nar, badem, kayısı, elma, bağ, erik) kurulmuştur. Diyarbakır İlinde 400 da alanda 19.770 adet farklı türde fidan, Siirt İlin de 208 da alanda 13.000 adet kiraz fidanı demonstrasyon amaçlı dağıtımı yapılmıştır. 
 • Proje Organizasyonu ve İdaresi Faaliyetleri Kapsamında; Proje İllerinde Proje Yönetim Birimleri oluşturularak alet, ekipman ve araç ihtiyaçları sağlanmıştır.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR: Diyarbakır-Batman-Siirt kalkınma Projesi kapsamında; 6 adet hayvan içme suyu amaçlı su depolama inşaatı, hayvan içme suyu göletlerinin etrafına 32 adet  hayvan gölgeliği, 11 adet dezenfeksiyon havuzu inşaatı gerçekleştirilecektir.

Projeden sağlanacak finansal destek ile nar, badem, bağ meyve türleriyle ilgili 1500 dekar kapama meyve bahçesi tesis ettirilecektir.

İstihdam için kapasite oluşturma eğitimleri ile çiftçilerin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirildiği çiftçi eğitim faaliyetleri yapılacaktır.

HEDEFLER: Proje illerinde yer alan köylerdeki mevcut üretim ve istihdam imkânları esas alınarak, verimlilik ve yaşam kalitesinin arttırılması, tarım ve tarım dışı alanlarda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve hedef kitlenin istihdam edilebilirliğinin arttırılması için bireysel ve kurumsal kapasite gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 ​

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (IPARD)

​ 

İŞİN TANIMI / AMACI: IPARD

Programı kapsamında sağlanan hibe destekler ile Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası çerçevesinde gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı gibi ilgili alanlardaki müktesebatın uygulanması amaçlanmaktadır. Böylece tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonu ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması için öncelikli sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır.

TARİHÇE:

 Avrupa Birliği (AB), aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.

IPA desteği 5 bileşen içermektedir. Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde olup, bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma Programı (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde, Türkiye’deki Yüksek Planlama Kurulu tarafından da 30 Aralık 2009 tarihinde onaylanmıştır.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı çerçevesinde verilecek destek miktarı 874 milyon Avro’su Avrupa Birliği katkısı olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon Avro’dur. Faydalanıcı katkısı ile birlikte yaklaşık 2,5 milyar Avroluk yatırım potansiyeli oluşturulmuştur.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • İlk uygulama dönemi içerisinde yer alan 20 ilimizde yetki devrinin alındığı Ağustos 2011 tarihinden itibaren proje kabullerine başlanmıştır.
 • Toplam 8 proje başvuru çağrısına çıkılmış ve 298 proje ile sözleşme imzalanmıştır.
 • Uygun Harcamalar Listesi; 2012 yılında yapılan IPARD Program değişikliği, uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar ve Teknik Destek tedbirindeki çalışmalar nedeniyle güncellenmiş ve Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur.
 • Ulusal mevzuatla ilgili ve fon kullanımına yönelik olarak toplam 260 adet program değişikliği gerçekleştirilmiştir.
 • Tarım–çevre ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması tedbirlerini de içeren ikinci aşama için hazırlık çalışmaları halen devam etmektedir.
 • IPARD Kapsamında Yayım/Danışmanlık Hizmetlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi yürütülmüştür.
 • Tanıtım ve bilgilendirme seminerleri yapılmıştır.
 • IPARD Programının tanıtımını amaçlayan Yönetim Otoritesi faaliyetlerinin yer aldığı web sitesi faaliyete geçmiştir.
 • Ankara’da TAIEX vasıtasıyla 5 sektöre yönelik toplantılar düzenlenmektedir.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 • Fon kullanımını artırıcı hususlarda Komisyonla müzakereler devam edecektir.
 • Yılda 2 defa İzleme Komitesi Toplantıları düzenlenecektir.
 • Yılda iki defa tanıtım faaliyetlerinin değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.
 • Bölgesel olarak 10 ilde danışmanlık firmalarının ve STK’ların eğitimi yapılacaktır.
 • IPARD kapsamında yer alan illere seminerler ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.
 • IPARD Programının 2012 yılı uygulama raporu hazırlanacaktır.
 • Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması çalışmaları yürütülecektir.
 • Ulusal Kırsal Kalkınma ağının kurulmasına yönelik hazırlıklar yapılacaktır.
 • Yeni program hazırlığı kapsamında çalışmaların ve sektör analizlerinin yapılması sağlanacaktır.
 • İkinci Dönem 22 ilin yetki devri işlemleri tamamlanacaktır.

HEDEFLER:

 • Hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,
 • Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumun teşvik edilmesi,
 • Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,
 • Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılması,
 • Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonların etkin ve tam olarak kullanılmasının sağlanması.

NASIL BAŞVURULUR?

 1. İLLERİN İSİMLERİ

2007-2013 yılları için hazırlanan IPARD Programı, ilk uygulama döneminde 20 il, 2. uygulama döneminde de 22 il olmak üzere toplam  42 ili kapsamaktadır.

IPARD Programının ilk uygulama dönemi illeri;Afyon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat, Amasya, Erzurum, Kars, Samsun, Trabzon, Balıkesir, Hatay,Konya, Sivas,Van, Çorum, Isparta, Malatya, Şanlıurfa, Yozgat,

İkinci Uygulama Dönemi İlleri; Ağrı, Aydın, Çankırı, Giresun, Manisa, Nevşehir, Aksaray, Burdur, Denizli, Karaman, Mardin, Uşak, Ankara, Bursa, Elazığ, Kastamonu, Mersin, Ardahan, Çanakkale, Erzincan, Kütahya, Muş’tur.

 1. TEDBİRLER, ALT ÜST PARA MİKTARI

Tedbir–101.Tarımsal İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Alt Tedbir 101.1.  Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Uygun harcama tutarı

En az 15.000 Avro, en fazla

1.000.000 Avro olmalıdır.

 Alt Tedbir 101.2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Uygun harcama tutarı

 • Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için en az 20.000 Avro, en fazla 1.000.000 Avro,
 • Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler için en az 15.000 Avro, en fazla 500.000 Avro olmalıdır.

Tedbir–103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaşmasına Yönelik Yatırımlar

Alt Tedbir 103.1. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

Süt İşleyen İşletmeler için;

 • En az 50.000 Avro
 • En fazla 3.000.000 Avro

Üretici Örgütleri için;

 • En az 25.000 Avro
 • En fazla 1.000.000 Avro olmalıdır.

Alt Tedbir 103.2. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

 • En az 30.000 Avro
 • En fazla 3.000.000 Avro olmalıdır.

Alt Tedbir 103.3. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

 • En az 50.000 Avro
 • En fazla 1.250.000 Avro olmalıdır.

Alt Tedbir 103.4. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Uygun Harcama Tutarı

 • En az 50.000 Avro
 • En fazla 1.500.000 Avro olmalıdır.

Tedbir 302. – Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Alt Tedbir 302.1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

 • En az 5.000 Avro
 • En fazla 250.000 Avro’dur.

Alt Tedbir 302.2. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

 • En az 10.000 Avro
 • En fazla 250.000 Avro olmalıdır.

Alt Tedbir 302.3. Kırsal Turizmin

Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

 • En az 15.000 Avro,
 • En fazla 400.000 Avro olmalıdır.

Alt Tedbir 302.4.  Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Uygun Harcama Tutarı

 • En az 15.000 Avro
 • En fazla 200.000 Avro olmalıdır.
 1. PROJENİN HAZIRLANIP TKDK İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNE TESLİM EDİLMESİ

IPARD Programı desteklerinden faydalanmak isteyen işletmelerin ve yatırımcıların başvuru formu ve ekleri, iş planı ve teknik projenin yer aldığı başvuru paketini yatırımını uygulayacağı ildeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne sunarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. DETAYLI BİLGİ İÇİN IPARDkapsamında verilen söz konusu desteklerle ilgili daha geniş bilgiler internet ortamında (http://www.tkdk.gov.tr) adresinde yer almaktadır.

 ​

SİVAS-ERZİNCAN KALKINMA PROJESİ

​ 

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Sivas ve Erzincan illerinin az gelişmiş yerleşim birimlerinde, tarımsal verimliliğin ve gelir seviyesinin artırılması sağlanarak, kırsal göçün önlenmesidir.

 TARİHÇE:

 13,08 milyon dolar Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)’dan, 9,9 milyon dolar Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC)’den temin edilen krediler ile birlikte, 4,4 milyon dolar hükümet ve 2,6 milyon dolar ise çiftçi katkılarından oluşan, toplam 30.04 milyon dolar  bütçeli, Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi hazırlanmıştır. 6 Mayıs 2004 tarihinde IFAD ikraz anlaşması, 12 mayıs 2004 tarihinde OPEC İkraz anlaşması imzalanmış  17 ocak 2005 tarihinde IFAD, 25 şubat 2005 tarihinde ise OPEC anlaşmaları yürürlüğe girmiştir. Projeye ait kredi ise 2006 yılında efektif hale gelmiştir. Proje yönetim birimleri oluşturularak, faaliyetlere başlanılmıştır.

 YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Köy Geliştirme Bileşeni kapsamında:

Kırsal alanda doğal kaynakları korumak,  kırsal alanları iş ve yaşama ortamı olarak daha yaşanılır hale getirmek amacıyla; 

Sosyal altı yapı yatırımı olarak, 30 köyde doğal arıtmalı kanalizasyon tesisi, 1 köyde içme suyu deposu, 1 köyde içme suyu rehabilitasyonu, 1 köyde ulaşım amaçlı köprülü menfez, 2 köyde taşkın koruma amaçlı istinat duvarları, 3 köyde de fırın yapılmıştır.

Sürdürülebilir kalkınmaya temel hazırlamak, kırsal ekonomiyi güçlendirmek ve üretimin pazarla entegrasyonuna yönelik alt yapının geliştirilmesi amacıyla;

Ekonomik alt yapı yatırımı olarak ta, 7 köyde arazi yolları, 165 köyde hayvan içme suyu yapıları tesis edilmiş,  Sivas il merkezinde ise 1 adet toprak tahlil laboratuvarı yapılmıştır.

Alt yapı yatırımlarından yararlanan faydalanıcı sayısı 79.000’dur.

Projenin tanıtımı, yürütülecek faaliyetlerin kapsamı, sağladığı fırsatlar ile Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşların destek türlerinden yararlanma usul ve yöntemlerinin anlatıldığı;

– Çiftçi toplantıları yapılmıştır.

Tarımsal üretim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılıp, geliştirilmesini sağlamak üzere,

– Başka illerde bulunan modern eğitim merkezilerine uygulamalı çiftçi eğitim gezileri ile çeşitli demonstrasyon ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

Bugüne kadar 16.000 çiftçinin eğitilmesi sağlanmış olup, eğitim giderlerinin tamamı projeden karşılanmıştır.

Çiftçilik desteği ve tarımsal pazarlama bileşeni kapsamında;

Proje illerinde üretimi yapılıp en yüksek pazar potansiyeline sahip ana ürünlerin; değer zinciri analizleri yapılarak, üretiminden nihai tüketiciye erişimine kadar olan süreçteki zayıf noktaları tespit edilmiştir.

Tespit edilen zayıf halkaları güçlendirmek üzere, Sivas İlinde süt ve arıcılık, Erzincan İlinde süt ve kuru fasulye sektörü için stratejik yatırım planları hazırlanarak,  tedarik zincirinin farklı seviyelerindeki katılımcılara, yatırım çerçevesi oluşturulmuştur.

Bu çerçevede; tarımsal ürünlerde verim, kalite ve hijyeni artırmak üzere, barınak yapımı, modernizasyonu, makine ve ekipman ile  pazarlamanın geliştirilmesi için işletme yönetimi dahil, 8 çiftçi örgütü ve 541 çiftçinin, yaklaşık 6 milyon dolarlık yatırımı için 4 milyon dolar hibe finansman desteği sağlanmıştır.

Üretimin modern koşullarda sürdürülmesine imkan sağlanarak, benzer projeler içinde model olan ve yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanan bu yatırımlar ile;

12.000 çiftçiye hizmet eden, 89 ton/gün toplama ve 16 ton/gün taşıma kapasiteli olmak üzere, 60 ayrı yerleşim biriminde süt toplama merkezleri inşaa ettirilmiş,  makine teçhizat ve donanımları sağlanmıştır.

15.000 çiftçiye hizmet eden 1 adet kuru fasulye tasnif ve paketleme tesisi yaptırılmıştır.

756 kooperatif ortağının faydalandığı 5 adet balya makinası temin edilmiş, 1 ton/saat kapasiteli 7 adet kesif yem hazırlama ünitesi oluşturulmuştur.

81 çiftçinin; 20,30 ve 40’ar başlık olmak üzere toplam 2.210 baş kapasiteli yarı açık ve serbest duraklı  modern  yeni ahır inşaa etmeleri sağlanmış, 27 çiftçinin ise mevcut ahırlarında modernizasyon gerçekleştirilmiştir.  Halen 50 çiftçinin, yeni ahır ve mevcut ahırların rehabilitasyon inşaatına finansman destekler sağlanmıştır.

Proje alanındaki arıcıların bal yanında ilave ek gelir elde etmeleri için, 115 arıcının polen ve propolis üretimine başlaması sağlanmıştır.

353 çiftçinin ise çeşitli modern tarımsal alet ve makine temin etmesine destek verilmiştir. Proje Yönetimi ve organizasyon bileşeni kapsamında;

Sivas ve Erzincan illerimizde “Proje Yönetim Birimleri” oluşturularak, sözleşmeli proje personeli istihdamı gerçekleştirilmiştir.

İl Müdürlüklerinden görevlendirilen proje personelinin İngilizce lisan kursu ve teknik kapasitelerinin geliştirmesini sağlamak üzere, eğitim almaları sağlanmıştır. Proje çalışmalarında kullanılmak üzere 17 adet hizmet aracı alınarak, proje illerinin hizmetine verilmiştir.

İl Müdürlüklerimizin hizmet sunum kapasitelerini geliştirmek üzere, hizmet binalarının rehabilitasyonu ile demonstrasyonlarda kullanılmak üzere tarımsal makine ve ofis ekipmanı ihtiyaçları giderilmiştir. 

DEVAM EDEN PROJELER:

 Köy Geliştirme Bileşeni kapsamında:

İkisi Sivas beşi Erzincan’da olmak üzere 7 ayrı yerleşim biriminde teknolojik sulama olarak da adlandırılan kapalı borulu basınçlı sulama tesisi inşaatı devam etmektedir.

Sulama tesisi; 109 km hat uzunluğunda, 414 hidrattan oluşmakta olup, mevcut sulanan alanlara ilaveten, yaklaşık 10.000 dekar tarım alanının daha sulanmasıyla, toplam 30.000 dekar alanın basınçlı sulama alt yapısı oluşturulmaktadır.

Yararlanıcıların basınçlı sulamaya geçişini kolaylaştırmak üzere; hidratlardan tarla başına kadar olan bağlantılar, tarla içi damla ve yağmurlama sistemlerinin gösterildiği demonstrasyonlar ile teknik personelin ve faydalanıcıların  kapasite geliştirme eğitimleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Çiftçilik desteği ve tarımsal pazarlama bileşeni kapsamında;

Süt sektörü stratejik yatırım planı çerçevesinde, belirlenen zayıf noktaları gidermek üzere;  Projeden finansal destek sağlanacak 40 çiftçinin, yeni ahır yapımı ve mevcut ahırlarını rehabilitasyon inşaatları devam etmektedir. 250 çiftçiye yem kırma, karma ve hazırlama üniteleri oluşturmak üzere yapılacak destekler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

HEDEFLER: Sivas ve Erzincan’ın kırsal bölgelerindeki sosyal ve tarımsal üretime ilişkin alt yapıyı iyileştirmek, tesis etmek ve köy hayatının kalitesini geliştirmek, proje illeri için önem arzeden ürünlerin pazar entegrasyonunu sağlamak, eğitim ve yayım yoluyla; yerel kalkınma kapasitelerini geliştirmektir.

 ​

Tarımsal Amaçlı Kooperatif Projeleri

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF PROJELERİ

 1. İlçe Bazında Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi (Üretim Planlaması)
 2. Proje Yönetimi
 3. Program ve Bütçe Yönetimi

İŞİN TANIMI / AMACI:

 Bakanlığımızın görev alanına giren 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uygulamak istedikleri projelere teknik ve kredi desteği sağlayarak; kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliği güçlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ön planda tutarak, rekabet üstünlüğüne haiz pazar değeri olan ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve tarımsal istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknolojide işletmelerin kurulmasına yardımcı olmaktır.

TARİHÇE:

Dünyada kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sonucu işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemlerden daha az etkilenme amacıyla güçlerin birleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Kooperatifçilik öncelikle İngiltere’de sonraki yıllarda da Fransa, Almanya gibi gelişmiş batılı ülkelerde ve ABD’de ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdamına katkı sağlayan bir sistem olarak devam edegelmiştir.

Türkiye’de Kooperatifçilik ilk olarak 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları” ile başlamış olmakla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra önemli bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasasının 51. maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve sorumlu duruma getirmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171. maddesi, devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kırsal alanda kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin projeli faaliyetleri 1967, 1974, 1990 ve 2001 yıllarında olmak üzere çıkarılan 4 yönetmelik çerçevesinde yapılagelmiştir. Yürürlükte olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe göre işlemler sürdürülmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün; üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek, kooperatif, birlik, oda ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek, iştiraklerini denetlemek, desteklemek; eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak görevleri arasındadır. Kooperatiflerin uyguladığı projelerin desteklenmesi ve takip-tahsil görevi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 1. İlçe Bazında Gelişme Eksenlerinin belirlenmesi(Üretim Planlaması)

– Bölgesel ve havza bazlı, ürün bazlı projelerin geliştirilmesi,

– Sistemdeki Tarımsal Amaçlı kooperatiflere yönelik etki analizleri çalışması yapması.

 1. Proje Yönetimi
 2. A)Tip (Örnek) projelerin hazırlanması, onaylanması

Etüt- Fizibilite Faaliyetleri yapmak,

Proje konuları ve değişiklikleri ile kapasite değişikliği kayıtlarının yapılması, (İş süreçlerinde kullanılacak)

Mimari Tatbikat Projesi hazırlamak,

Statik, Betonarme, Çelik, Ahşap vb. Tatbikat Projelerini hazırlamak,

Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Brülör Tesisatı vb. gibi Tatbikat Projelerini hazırlamak,

Aydınlatma, Kuvvet Tesisatı vb. gibi Tat. Projelerini hazırlamak,

Basınçlı sulama projelerini hazırlamak,

Projelere ait Yaklaşık Maliyet Oluşturma ve Fiyat Adaptasyon işlerini yapmak,

İnşaat yaklaşık maliyetini oluşturmak,

Tesisatların yaklaşık maliyetlerini oluşturmak,

Yatırım Tutarı ve İşletme Sermayesi Tablolarını hazırlamak,

 1. B)Kooperatifler tarafından hazırlatılan özel projelerin incelenmesi ve onaylanması

Etüt ve Fizibilite raporlarını inceleyip değerlendirmek,

Proje konularının uygun görülmesi, reddedilmesi ve iptali işlemlerini yapmak,

Proje konuları ve değişiklikleri ile kapasite değişikliği kayıtlarını yapmak,

Tatbikat projelerinin inceleyip değerlendirmek,

Mimari Tatbikat Projesi ve yaklaşık maliyetlerini inceleyip, değerlendirmek,

Statik, Betonarme, Çelik, Ahşap vb. Tatbikat Proje ve yaklaşık maliyetlerinin incelemek ve değerlendirmek,

Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Brülör Tesisatı vb. gibi Tatbikat Projelerini ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Aydınlatma, Kuvvet Tesisatı, ENH vb. gibi Tatbikat projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Basınçlı sulama projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek.

Yatırım Tutarı ve İşletme Sermayesi Tablolarının hazırlamak.

 1. C)Rehabilitasyon projelerinin incelenmesi ve onaylanması

Mimari Tatbikat Projesi ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

İnşaat Statik, Betonarme, Çelik, Ahşap vb.Tat. Proje ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatı, Kalorifer Tesisatı, Brülör Tesisatı vb.gibi Tat. Projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Aydınlatma, Kuvvet Tesisatı, ENH vb. gibi tatbikat projelerinin ve yaklaşık maliyetlerini incelemek ve değerlendirmek,

Rehabilitasyon Tablolarının hazırlamak.

 1. Program ve Bütçe Yönetimi

Yatırım, İşletme Sermayesi Programlarını hazırlamak,

Program tekliflerini İl Müdürlüklerinden almak ve değerlendirmek,

Program Onayını Almak,

Genel Bütçe Yatırım Programı Onayını Almak (Bakan),

İşletme Sermayesi Program Onayını Almak (Genel Müdür),

Bütçe hazırlama işlemleri

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere yönelik Tarımsal Kredilendirmelere, ve dairenin diğer işlerine ait Bütçe Yönetimi,

Başkanlığımızca bu güne kadar 52 tip proje geliştirilmiş olup, bunlardan 14’ü çeşitli sebeplerden dolayı uygulamadan kaldırılmıştır. 35 adet yatırım ve 3 adet KASDP projesi olmak üzere toplam 38 adet tip proje ile yatırımlar devam etmektedir. Projeler Kooperatif Mülkiyetinde ve Ortaklar Mülkiyetinde olmak üzere iki grupta uygulanmaktadır.

1967-2011 (31.12.2013 (Kontrol) tarihi itibarıyla) yılları arasında kooperatiflere proje konusu verilmek üzere proje etütleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ortakların mülkiyetinde, kooperatif mülkiyetinde ve tarımsal amaçlı herhangi bir konuda kooperatiflerin özel olarak fizibilitesini hazırlatılarak sunulan özel projelerden yapısı uygun olan 7104 adet kooperatifin proje konusu uygun görülmüş olup, kooperatifçilik ilkesiyle bağdaşmayan ve uygulama imkanı görülmeyen bazı kooperatif projeleri de (2239 adet) iptal edilmiştir.

İl Müdürlüklerince yapılan tekliflerin Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi neticesinde bütçe imkanları dahilinde yeteri kadar kooperatif programlara alınırlar.

Programlar

Yılı

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Toplam

Yatırım

25

98

103

93

99

91

82

67

115

1

0

774

İşl. Sermayesi

162

163

162

227

226

208

151

125

98

12

141

1675

K.A.S.D.P

52

157

206

158

239

196

42

165

95

0

0

1310

Rehabilitasyon

7

18

20

17

23

14

20

20

9

0

0

148

Toplam

246

436

491

495

587

509

295

377

317

13

141

3907

NOT: Programlarda çıkanlar dahildir

Programa Alınma Kaynağı

Programa Alınma Yılı

Yatırım Programı

GAP Eylem Programı 

İşletme Sermayesi

Kırsal Alanda Sosyal Destek

Rehabilitasyon

Programı

Genel Toplam

1990-2002

787

 

1918

 

111

2816

2003

25

 

162

52

7

246

2004

98

 

163

157

18

436

2005

103

 

162

206

20

491

2006

93

 

227

158

17

495

2007

99

 

226

239

23

587

2008

83

8

208

196

14

509

2009

59

23

151

42

20

295

2010

51

16

125

165

20

377

2011

91

24

98

95

9

317

2012

0

1

12

0

0

13

2013

0

0

141

0

0

141

Toplam*

702

72

1675

1310

148

3907

Genel Toplam

1489

72

3593

1310

259

6723

NOT: Programlardan çıkanlar dahildir.

(*) 2003-2013 yılları toplamıdır.

İşletme Sermayesi

Yıllar

Programa Alınan

Programdan Çıkan

Toplam

2002

182

6

176

2003

162

12

150

2004

163

20

143

2005

162

12

150

2006

227

19

208

2007

226

33

193

2008

208

39

169

2009

151

27

124

2010

125

22

103

2011

98

9

89

2012

12

 

12

2013

141

25

116

Genel Toplam

1857

224

1633

DEVAM EDEN PROJELER:

A- Ortakların Mülkiyetindeki Projeler:

– Ortakların Mülk. 300 Başlık (30 Aile x 10 Baş/Aile) Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

– Ortakların Mülk. 180 Başlık (30 Aile x 6 Baş/Aile) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

– Ortakların Mülk. 240 Başlık (40 Aile x 6 Baş/Aile) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

– Ortakların Mülk. 300 Başlık (50 Aile x 6 Baş/Aile) Damızlık Sığır Yetiştiriciliği

– Ortakların Mülk. 2500 Başlık (50 Aile x 50 Baş koyun +2 koç/Aile)

Damızlık Koyun Yetiştiriciliği

– Ortakların Mülk. 1000 Başlık (50 Aile x 10 Baş/Aile x 2 Devre) Besi Sığırcılığı

– Ortakların Mülk. 1000 Kovanlık (50 Aile x 20 Kovan/Aile) Arıcılık

– Ortakların Mülk. 25000 m2(50 Aile x 500 m2/Aile ) (Plastik,Cam,Cam+Plastik) Seracılık

– Ortakların Mülk. 4000 Torba ( 20 Aile x 200 Torba/Aile) Kültür Mantarcılığı

B- Kooperatif Mülkiyetindeki Projeler:

– Kooperatif Mülkiyetinde (16 adet çeşitli tip ve kapasitede )Halıcılık

– Kooperatif Mülkiyetinde (20 ton/gün kapasiteli) Zeytinyağı Fabrikası

– Kooperatif Mülkiyetinde (40-60 T/G) Kontinü Sistem Zeytinyağı Fabrikası

– Kooperatif Mülkiyetinde (100 ton/yıl kapasiteli) Zeytin Salamura

– Kooperatif Mülkiyetinde (1000 ve 2000 Ton/Yıl kapasiteli) Soğuk Hava Deposu

– Kooperatif Mülkiyetinde (15 ton/gün kapasiteli) Çeltik İşleme Tesisi

– Kooperatif Mülkiyetinde (5 ve 10 ton/gün kapasiteli Mandıra) Süt İşleme Tesisi

– Kooperatif Mülkiyetinde 2 x 6 ve 2 x12 Baş Balık Kılçığı Sağım Ünitesi

C- Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri

– KASDP Ortakların Mülk. (30 – 120 Aile x 4 Baş/Aile) Süt Sığırcılığı

– KASDP Ortakların Mülk. (1250 Başlık (50 Aile X 25 Baş koyun)

Damızlık Koyun Yetiştiriciliği

– KASDP Ortakların Mülk. (50-120 Aile x 500 m2/Aile) Plastik ve Cam + Plastik Seracılık

Ayrıca, Kooperatif Mülkiyetinde Proje konusu uygun görülerek desteklenen veya desteklenmeyi bekleyen projeler:

Soğuk hava deposu (3000, 3500, 5000 Ton/Yıl),

Yem Fabrikası,

Çiçek soğanı, zambak yetiştiriciliği

Tavuk gübresi işleme, değerlendirme

Kivi yetiştiriciliği,

Meyve Tasnif ambalajlama,

Çeşitli kapasitelerde hayvancılık projeleri,

10 Milyon Aşı gözü, 2 milyon kolon anacı,

Balık işleme tesisi,

Seracılık.

Daha önce proje uygulamış ancak herhangi bir nedenle uygulaması ve işletmesi durmuş, teknoloji çağın gerisinde kalmış, projelerin tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla Rehabilitasyon programına alınmakta ve inşaat, makine ekipman, Tesisatlar vb.gibi yönleriyle bütçe imkanları dahilinde rehabilite edilerek ekonomiye kazandırılmıştır ve kazandırılmaya devam edilmektedir.

HEDEFLER:

 • Mevcut Durum Analizi yapmak,
 • Yeni Kredilendirme Stratejilerini Belirlemek,
 • Kooperatif kredileri takip veritabanı oluşturmak,
 • Yeni finans kaynaklarına erişim çalışmaları yapmak,
 • AB’ne uyum sürecine yönelik uygulamalar yapmak,
 • Eğitim Çalışmaları düzenlemek suretiyle projelerin başarısını artırmak ve devamlılığını sağlamak,
 • Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak
 • Mevcut kooperatiflerin çevreye duyarlı, teknolojik gelişmelere açık, iç ve dış tüketici yapısını ve duyarlılığını önemseyen, pazarla entegre sağlamış işletmelerin yaygınlaşmasını sağlamak,
 • İlçe bazlı, havza ve ürün bazlı bölgesel projelerin hayata geçirilmesi çalışmalarını yapmak,
 • Proje uygulamalarında onay ve kontrollerin mahallinde yapılmasıyla deprem yönetmeliğine, imar mevzuatına ve ruhsatlandırmalardaki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak amacıyla tip proje uygulamasına son verilerek örnek proje uygulamasına geçilmesi çalışmalarını yapmak.

Kredi Yönetimi

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Bakanlığımızın görev alanına giren 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uygulamak istedikleri projelere teknik ve kredi desteği sağlayarak; kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliği güçlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ön planda tutarak, rekabet üstünlüğüne haiz pazar değeri olan ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve tarımsal istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknolojide işletmelerin kurulmasına yardımcı olmaktır.

TARİHÇE:

Dünyada kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sonucu işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemlerden daha az etkilenme amacıyla güçlerin birleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Kooperatifçilik öncelikle İngiltere’de sonraki yıllarda da Fransa, Almanya gibi gelişmiş batılı ülkelerde ve ABD’de ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdamına katkı sağlayan bir sistem olarak devam edegelmiştir.

Türkiye’de Kooperatifçilik ilk olarak 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları” ile başlamış olmakla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra önemli bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, ATATÜRK’ün önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasasının 51. maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve sorumlu duruma getirmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171. maddesi, devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kırsal alanda kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin projeli faaliyetleri 1967, 1974, 1990 ve 2001 yıllarında olmak üzere çıkarılan 4 yönetmelik çerçevesinde yapılagelmiştir. Yürürlükte olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe göre işlemler sürdürülmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün; üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek, kooperatif, birlik, oda ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek, iştiraklerini denetlemek, desteklemek; eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak görevleri arasındadır. Kooperatiflerin uyguladığı projelerin desteklenmesi ve takip-tahsil görevi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Kredinin kullandırılma esasları:

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetlerinin kredilerle desteklenmesi amacıyla, il müdürlüklerince gönderilen program teklifleri incelenerek uygun bulunanlar için yatırım programı hazırlanmakta ve mali yıl bütçesinde öngörülen ödenek kullandırılmaktadır.

Özkaynak:

Genel Müdürlüğümüzce yatırım programında yer alan kooperatif projelerine, bütçe imkanları dahilinde kalkınmada öncelikli illerde sabit yatırımın % 85’i diğer illerde ise % 80’inine kadar kredi desteği verilmektedir. Bu durumda; proje sabit yatırımının öncelikli yörelerde % 15’inin, diğer yörelerde ise % 20’ sinin kooperatif ve/veya faydalanıcı ortaklarının özkaynaklarından karşılanması gerekmektedir.

Vade:

Kooperatiflere yapılan kredi desteklerinin vadesi projenin özelliklerine göre belirlenmiş olup, kredi vadeleri; Sabit yatırım için kullandırılan kredilerde borçlanma sözleşmesindeki vade tarihi itibariyle ilk yıl ödemesiz, ikinci yılı faiz ödemeli, diğer yıllarda taksit ve faiz ödemeli olarak eşit taksitler halinde olmak üzere ve proje özelliğine göre en çok 12 yıldır. Ortakların Mülkiyetindeki projelerde ise bu süre en çok 7 yıldır.

Faiz:

İşletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde ise ilk yıl faiz ödemeli, ikinci ve üçüncü yıllarda taksit ve faiz ödemeli olmak üzere 3 yıldır.

Kooperatiflere sabit yatırım ve işletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde faiz oranları ise; piyasa fiyat hareketleri, ekonomik durum ile mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmeler dikkate alınarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin küçük ve orta ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere doğrudan açtığı kredilere uyguladığı faizin 1/2-1/4 ‘ ü arasında Bakanlıkça belirlenen faiz oranı şeklinde uygulanmaktadır.

Kredi Yönetim Döngüsü

Programa alınan kooperatiflerin tahsis belgelerinin incelenmesi,

Denetim raporlarının değerlendirilmesi,

Yatırım tutarı tablolarının hazırlanması

Özkaynak gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi

Teknik durum raporlarının düzenlenmesi

Verilebilecek kredi miktarının tespit edilmesi,

Kredinin tahsis edilmesi,

Süre uzatma taleplerinin değerlendirilmesi,

Kullanılmayan kredilerin geri çekilmesi ile ilgili tenkis işlemi yapmak,

Ödeme güçlüğü çeken kooperatif ve kooperatif ortaklarının vadesi gelmeyen kredilerine erteleme işlemi yapmak,

Taahhüt ihlalleri ve/veya ödenmeyen kredilere muacceliyet işlemi uygulamak,

Muacceliyet sebebini gidermiş ve vadesi geçen borçlarını temerrüt faizi ile birlikte ödeyen kooperatif ve ortakların kredilerine uygulanan muacceliyet işlemini kaldırmak,

Yapılandırılan muaccel borçların takibini yapmak,

Bütçe ödeneklerinin amaca uygun olarak kullanılmasıyla ilgili işlemlerin yapılması.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Kredilendirme çalışmaları 1967 yılından beri devam etmektedir. 2003-2013 yılları arasında sabit yatırımda kullandırılmak üzere 756 kooperatife 1.065.051.981TL ve sabit yatırımını tamamlayan 1150 kooperatife 61.783.154TL işletme sermayesi olmak üzere toplam 1.126.835.135TL kredi kullandırılmıştır. Bu kredilere ait tenkis, tahsil, erteleme ve muacceliyet işlemleri devam etmektedir.

·         Mevcut durum analizi yapmak,

·         Yeni kredilendirme stratejilerini belirlemek,

·         Kooperatif kredileri takip veritabanı oluşturmak,

·         Yeni finans kaynaklarına erişim çalışmaları yapmak,

·         AB’ne uyum sürecine yönelik uygulamalar yapmak,

·         Eğitim çalışmaları düzenlemek suretiyle projelerin başarısını artırmak ve devamlılığını sağlamak.

HEDEFLER:

·         Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak

·         Kooperatiflerin çevreye duyarlı, teknolojik gelişmelere açık, iç ve dış tüketici yapısını ve duyarlılığını önemseyen, pazarlara entegre olmuş işletmeler haline gelmesini sağlamak,

·         Faal olan hayvancılık kooperatiflerinde atıklarından biyogaz ve enerji üretimi ile ilgili projeler geliştirmek.

2003-2013 YILLARI ARASINDA GENEL BÜTÇEDEN KOOPERATİFLERE KULLANDIRILAN KREDİLER

YILI

YATIRIM

İŞLETME SERMAYESİ

TOPLAM

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

2003

54

21.478.050

106

2.500.000

160

23.978.050

2004

101

74.371.847

126

5.310.000

227

79.681.847

2005

112

84.671.908

124

5.000.000

236

89.671.908

2006

90

86.087.000

189

8.388.000

279

94.475.000

2007

91

74.488.108

154

4.411.892

245

78.900.000

2008

73

90.057.497

121

4.158.503

194

94.216.000

2009

63

120.666.816

100

4.555.000

163

125.221.816

2010

55

133.363.000

82

5.600.000

137

138.963.000

2011

49

167.135.000

56

4.390.000

105

171.525.000

2012

50

152.568.000

4

732.000

54

153.300.000

2013

18

60.164.755

88

16.737.759

106

76.902.514

TOPLAM

756

1.065.051.981

1150

61.783.154

1906

1.126.835.135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPILAN İHALELERLE DAĞITILAN CANLI DEMİRBAŞ SAYILARI

YILLAR

SIĞIR TOPLAMI (SÜT+DAMIZLIK)

BESİ SIĞIRCILIĞI

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI

DAMIZLIK KOYUN YET.

GENEL TOPLAM

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

27

2.200

5.400

3

150

1.500

30

2.350

6.900

2

100

5.200

32

2.450

12.100

2004

53

3.850

10.600

3

150

1.500

56

4.000

12.100

16

800

41.600

72

4.800

53.700

2005

59

3.700

12.400

1

50

500

60

3.750

12.900

10

500

26.000

70

4.250

38.900

2006

53

2.800

12.600

0

0

0

53

2.800

12.600

10

500

26.000

63

3.300

38.600

2007

50

2.480

12.380

3

150

1.500

53

2.630

13.880

9

450

23.400

62

3.080

37.280

2008

32

1.500

7.920

 

 

 

32

1.500

7.920

4

200

10.400

36

1.700

18.320

2009

44

2.010

11.440

1

50

500

45

2.060

11.940

3

150

7.800

48

2.210

19.740

2010

25

950

6.360

1

147

1.470

26

1.097

7.830

3

150

7.800

29

1.247

15.630

2011

44

1.750

10.980

1

50

500

45

1.800

11.480

8

400

20.800

53

2.200

32.280

2012

37

1.432

9.060

2

100

1.000

39

1.532

10.060

6

300

15.600

45

1.832

25.660

2013

49

1.758

11.508

 

 

 

49

1.758

11.508

7

350

18.200

56

2.108

29.708

TOPLAM

473

24.430

110.648

15

847

8.470

439

23.519

107.610

71

3.550

184.600

510

27.069

321.918

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Bakanlığımızın görev alanına giren 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uygulamak istedikleri projelere teknik ve kredi desteği sağlayarak; kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliği güçlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ön planda tutarak, rekabet üstünlüğüne haiz pazar değeri olan ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve tarımsal istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknolojide işletmelerin kurulmasına yardımcı olmaktır.

TARİHÇE:

Dünyada kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sonucu işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemlerden daha az etkilenme amacıyla güçlerin birleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Kooperatifçilik öncelikle İngiltere’de sonraki yıllarda da Fransa, Almanya gibi gelişmiş batılı ülkelerde ve ABD’de ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdamına katkı sağlayan bir sistem olarak devam edegelmiştir.

Türkiye’de Kooperatifçilik ilk olarak 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları” ile başlamış olmakla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra önemli bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, ATATÜRK’ün önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasasının 51. maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve sorumlu duruma getirmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171. maddesi, devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kırsal alanda kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin projeli faaliyetleri 1967, 1974, 1990 ve 2001 yıllarında olmak üzere çıkarılan 4 yönetmelik çerçevesinde yapılagelmiştir. Yürürlükte olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe göre işlemler sürdürülmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün; üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek, kooperatif, birlik, oda ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek, iştiraklerini denetlemek, desteklemek; eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak görevleri arasındadır. Kooperatiflerin uyguladığı projelerin desteklenmesi ve takip-tahsil görevi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Kredinin kullandırılma esasları:

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetlerinin kredilerle desteklenmesi amacıyla, il müdürlüklerince gönderilen program teklifleri incelenerek uygun bulunanlar için yatırım programı hazırlanmakta ve mali yıl bütçesinde öngörülen ödenek kullandırılmaktadır.

Özkaynak:

Genel Müdürlüğümüzce yatırım programında yer alan kooperatif projelerine, bütçe imkanları dahilinde kalkınmada öncelikli illerde sabit yatırımın % 85’i diğer illerde ise % 80’inine kadar kredi desteği verilmektedir. Bu durumda; proje sabit yatırımının öncelikli yörelerde % 15’inin, diğer yörelerde ise % 20’ sinin kooperatif ve/veya faydalanıcı ortaklarının özkaynaklarından karşılanması gerekmektedir.

Vade:

Kooperatiflere yapılan kredi desteklerinin vadesi projenin özelliklerine göre belirlenmiş olup, kredi vadeleri; Sabit yatırım için kullandırılan kredilerde borçlanma sözleşmesindeki vade tarihi itibariyle ilk yıl ödemesiz, ikinci yılı faiz ödemeli, diğer yıllarda taksit ve faiz ödemeli olarak eşit taksitler halinde olmak üzere ve proje özelliğine göre en çok 12 yıldır. Ortakların Mülkiyetindeki projelerde ise bu süre en çok 7 yıldır.

Faiz:

İşletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde ise ilk yıl faiz ödemeli, ikinci ve üçüncü yıllarda taksit ve faiz ödemeli olmak üzere 3 yıldır.

Kooperatiflere sabit yatırım ve işletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde faiz oranları ise; piyasa fiyat hareketleri, ekonomik durum ile mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmeler dikkate alınarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin küçük ve orta ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere doğrudan açtığı kredilere uyguladığı faizin 1/2-1/4 ‘ ü arasında Bakanlıkça belirlenen faiz oranı şeklinde uygulanmaktadır.

Kredi Yönetim Döngüsü

Programa alınan kooperatiflerin tahsis belgelerinin incelenmesi,

Denetim raporlarının değerlendirilmesi,

Yatırım tutarı tablolarının hazırlanması

Özkaynak gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi

Teknik durum raporlarının düzenlenmesi

Verilebilecek kredi miktarının tespit edilmesi,

Kredinin tahsis edilmesi,

Süre uzatma taleplerinin değerlendirilmesi,

Kullanılmayan kredilerin geri çekilmesi ile ilgili tenkis işlemi yapmak,

Ödeme güçlüğü çeken kooperatif ve kooperatif ortaklarının vadesi gelmeyen kredilerine erteleme işlemi yapmak,

Taahhüt ihlalleri ve/veya ödenmeyen kredilere muacceliyet işlemi uygulamak,

Muacceliyet sebebini gidermiş ve vadesi geçen borçlarını temerrüt faizi ile birlikte ödeyen kooperatif ve ortakların kredilerine uygulanan muacceliyet işlemini kaldırmak,

Yapılandırılan muaccel borçların takibini yapmak,

Bütçe ödeneklerinin amaca uygun olarak kullanılmasıyla ilgili işlemlerin yapılması.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Kredilendirme çalışmaları 1967 yılından beri devam etmektedir. 2003-2013 yılları arasında sabit yatırımda kullandırılmak üzere 756 kooperatife 1.065.051.981TL ve sabit yatırımını tamamlayan 1150 kooperatife 61.783.154TL işletme sermayesi olmak üzere toplam 1.126.835.135TL kredi kullandırılmıştır. Bu kredilere ait tenkis, tahsil, erteleme ve muacceliyet işlemleri devam etmektedir.

·         Mevcut durum analizi yapmak,

·         Yeni kredilendirme stratejilerini belirlemek,

·         Kooperatif kredileri takip veritabanı oluşturmak,

·         Yeni finans kaynaklarına erişim çalışmaları yapmak,

·         AB’ne uyum sürecine yönelik uygulamalar yapmak,

·         Eğitim çalışmaları düzenlemek suretiyle projelerin başarısını artırmak ve devamlılığını sağlamak.

HEDEFLER:

·         Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak

·         Kooperatiflerin çevreye duyarlı, teknolojik gelişmelere açık, iç ve dış tüketici yapısını ve duyarlılığını önemseyen, pazarlara entegre olmuş işletmeler haline gelmesini sağlamak,

·         Faal olan hayvancılık kooperatiflerinde atıklarından biyogaz ve enerji üretimi ile ilgili projeler geliştirmek.

2003-2013 YILLARI ARASINDA GENEL BÜTÇEDEN KOOPERATİFLERE KULLANDIRILAN KREDİLER

YILI

YATIRIM

İŞLETME SERMAYESİ

TOPLAM

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

2003

54

21.478.050

106

2.500.000

160

23.978.050

2004

101

74.371.847

126

5.310.000

227

79.681.847

2005

112

84.671.908

124

5.000.000

236

89.671.908

2006

90

86.087.000

189

8.388.000

279

94.475.000

2007

91

74.488.108

154

4.411.892

245

78.900.000

2008

73

90.057.497

121

4.158.503

194

94.216.000

2009

63

120.666.816

100

4.555.000

163

125.221.816

2010

55

133.363.000

82

5.600.000

137

138.963.000

2011

49

167.135.000

56

4.390.000

105

171.525.000

2012

50

152.568.000

4

732.000

54

153.300.000

2013

18

60.164.755

88

16.737.759

106

76.902.514

TOPLAM

756

1.065.051.981

1150

61.783.154

1906

1.126.835.135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPILAN İHALELERLE DAĞITILAN CANLI DEMİRBAŞ SAYILARI

YILLAR

SIĞIR TOPLAMI (SÜT+DAMIZLIK)

BESİ SIĞIRCILIĞI

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI

DAMIZLIK KOYUN YET.

GENEL TOPLAM

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

27

2.200

5.400

3

150

1.500

30

2.350

6.900

2

100

5.200

32

2.450

12.100

2004

53

3.850

10.600

3

150

1.500

56

4.000

12.100

16

800

41.600

72

4.800

53.700

2005

59

3.700

12.400

1

50

500

60

3.750

12.900

10

500

26.000

70

4.250

38.900

2006

53

2.800

12.600

0

0

0

53

2.800

12.600

10

500

26.000

63

3.300

38.600

2007

50

2.480

12.380

3

150

1.500

53

2.630

13.880

9

450

23.400

62

3.080

37.280

2008

32

1.500

7.920

 

 

 

32

1.500

7.920

4

200

10.400

36

1.700

18.320

2009

44

2.010

11.440

1

50

500

45

2.060

11.940

3

150

7.800

48

2.210

19.740

2010

25

950

6.360

1

147

1.470

26

1.097

7.830

3

150

7.800

29

1.247

15.630

2011

44

1.750

10.980

1

50

500

45

1.800

11.480

8

400

20.800

53

2.200

32.280

2012

37

1.432

9.060

2

100

1.000

39

1.532

10.060

6

300

15.600

45

1.832

25.660

2013

49

1.758

11.508

 

 

 

49

1.758

11.508

7

350

18.200

56

2.108

29.708

TOPLAM

473

24.430

110.648

15

847

8.470

439

23.519

107.610

71

3.550

184.600

510

27.069

321.918

 

YILI

YATIRIM

İŞLETME SERMAYESİ

TOPLAM

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

2003

54

21.478.050

106

2.500.000

160

23.978.050

2004

101

74.371.847

126

5.310.000

227

79.681.847

2005

112

84.671.908

124

5.000.000

236

89.671.908

2006

90

86.087.000

189

8.388.000

279

94.475.000

2007

91

74.488.108

154

4.411.892

245

78.900.000

2008

73

90.057.497

121

4.158.503

194

94.216.000

2009

63

120.666.816

100

4.555.000

163

125.221.816

2010

55

133.363.000

82

5.600.000

137

138.963.000

2011

49

167.135.000

56

4.390.000

105

171.525.000

2012

50

152.568.000

4

732.000

54

153.300.000

2013

18

60.164.755

88

16.737.759

106

76.902.514

TOPLAM

756

1.065.051.981

1150

61.783.154

1906

1.126.835.135

YILLAR

SIĞIR TOPLAMI (SÜT+DAMIZLIK)

BESİ SIĞIRCILIĞI

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI

DAMIZLIK KOYUN YET.

GENEL TOPLAM

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

27

2.200

5.400

3

150

1.500

30

2.350

6.900

2

100

5.200

32

2.450

12.100

2004

53

3.850

10.600

3

150

1.500

56

4.000

12.100

16

800

41.600

72

4.800

53.700

2005

59

3.700

12.400

1

50

500

60

3.750

12.900

10

500

26.000

70

4.250

38.900

2006

53

2.800

12.600

0

0

0

53

2.800

12.600

10

500

26.000

63

3.300

38.600

2007

50

2.480

12.380

3

150

1.500

53

2.630

13.880

9

450

23.400

62

3.080

37.280

2008

32

1.500

7.920

 

 

 

32

1.500

7.920

4

200

10.400

36

1.700

18.320

2009

44

2.010

11.440

1

50

500

45

2.060

11.940

3

150

7.800

48

2.210

19.740

2010

25

950

6.360

1

147

1.470

26

1.097

7.830

3

150

7.800

29

1.247

15.630

2011

44

1.750

10.980

1

50

500

45

1.800

11.480

8

400

20.800

53

2.200

32.280

2012

37

1.432

9.060

2

100

1.000

39

1.532

10.060

6

300

15.600

45

1.832

25.660

2013

49

1.758

11.508

 

 

 

49

1.758

11.508

7

350

18.200

56

2.108

29.708

TOPLAM

473

24.430

110.648

15

847

8.470

439

23.519

107.610

71

3.550

184.600

510

27.069

321.918

İŞİN TANIMI / AMACI:

Bakanlığımızın görev alanına giren 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uygulamak istedikleri projelere teknik ve kredi desteği sağlayarak; kırsal alanda üretici ve yetiştiriciler arasında birlikteliği güçlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği ön planda tutarak, rekabet üstünlüğüne haiz pazar değeri olan ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve tarımsal istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ileri teknolojide işletmelerin kurulmasına yardımcı olmaktır.

TARİHÇE:

Dünyada kooperatifçilik hareketi, 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm sonucu işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemlerden daha az etkilenme amacıyla güçlerin birleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Kooperatifçilik öncelikle İngiltere’de sonraki yıllarda da Fransa, Almanya gibi gelişmiş batılı ülkelerde ve ABD’de ülke ekonomisinin gelişmesine ve istihdamına katkı sağlayan bir sistem olarak devam edegelmiştir.

Türkiye’de Kooperatifçilik ilk olarak 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları” ile başlamış olmakla birlikte 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra önemli bir ivme kazanmıştır.

Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki düzenlemeler, ATATÜRK’ün önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1961 Anayasasının 51. maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve sorumlu duruma getirmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst düzeyde kooperatifçiliğin geliştirilmesi benimsenmiştir. Anayasamızın 171. maddesi, devlete, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin artırılması ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alma görevini vermiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kırsal alanda kurulan tarımsal amaçlı kooperatiflerin projeli faaliyetleri 1967, 1974, 1990 ve 2001 yıllarında olmak üzere çıkarılan 4 yönetmelik çerçevesinde yapılagelmiştir. Yürürlükte olan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğe göre işlemler sürdürülmektedir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün; üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek, kooperatif, birlik, oda ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek, iştiraklerini denetlemek, desteklemek; eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak görevleri arasındadır. Kooperatiflerin uyguladığı projelerin desteklenmesi ve takip-tahsil görevi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Projeler ve Kredilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Kredinin kullandırılma esasları:

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetlerinin kredilerle desteklenmesi amacıyla, il müdürlüklerince gönderilen program teklifleri incelenerek uygun bulunanlar için yatırım programı hazırlanmakta ve mali yıl bütçesinde öngörülen ödenek kullandırılmaktadır.

Özkaynak:

Genel Müdürlüğümüzce yatırım programında yer alan kooperatif projelerine, bütçe imkanları dahilinde kalkınmada öncelikli illerde sabit yatırımın % 85’i diğer illerde ise % 80’inine kadar kredi desteği verilmektedir. Bu durumda; proje sabit yatırımının öncelikli yörelerde % 15’inin, diğer yörelerde ise % 20’ sinin kooperatif ve/veya faydalanıcı ortaklarının özkaynaklarından karşılanması gerekmektedir.

Vade:

Kooperatiflere yapılan kredi desteklerinin vadesi projenin özelliklerine göre belirlenmiş olup, kredi vadeleri; Sabit yatırım için kullandırılan kredilerde borçlanma sözleşmesindeki vade tarihi itibariyle ilk yıl ödemesiz, ikinci yılı faiz ödemeli, diğer yıllarda taksit ve faiz ödemeli olarak eşit taksitler halinde olmak üzere ve proje özelliğine göre en çok 12 yıldır. Ortakların Mülkiyetindeki projelerde ise bu süre en çok 7 yıldır.

Faiz:

İşletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde ise ilk yıl faiz ödemeli, ikinci ve üçüncü yıllarda taksit ve faiz ödemeli olmak üzere 3 yıldır.

Kooperatiflere sabit yatırım ve işletme sermayesi için tahsis edilen kredilerde faiz oranları ise; piyasa fiyat hareketleri, ekonomik durum ile mevduat ve kredi faizlerindeki gelişmeler dikkate alınarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin küçük ve orta ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere doğrudan açtığı kredilere uyguladığı faizin 1/2-1/4 ‘ ü arasında Bakanlıkça belirlenen faiz oranı şeklinde uygulanmaktadır.

Kredi Yönetim Döngüsü

Programa alınan kooperatiflerin tahsis belgelerinin incelenmesi,

Denetim raporlarının değerlendirilmesi,

Yatırım tutarı tablolarının hazırlanması

Özkaynak gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi

Teknik durum raporlarının düzenlenmesi

Verilebilecek kredi miktarının tespit edilmesi,

Kredinin tahsis edilmesi,

Süre uzatma taleplerinin değerlendirilmesi,

Kullanılmayan kredilerin geri çekilmesi ile ilgili tenkis işlemi yapmak,

Ödeme güçlüğü çeken kooperatif ve kooperatif ortaklarının vadesi gelmeyen kredilerine erteleme işlemi yapmak,

Taahhüt ihlalleri ve/veya ödenmeyen kredilere muacceliyet işlemi uygulamak,

Muacceliyet sebebini gidermiş ve vadesi geçen borçlarını temerrüt faizi ile birlikte ödeyen kooperatif ve ortakların kredilerine uygulanan muacceliyet işlemini kaldırmak,

Yapılandırılan muaccel borçların takibini yapmak,

Bütçe ödeneklerinin amaca uygun olarak kullanılmasıyla ilgili işlemlerin yapılması.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Kredilendirme çalışmaları 1967 yılından beri devam etmektedir. 2003-2013 yılları arasında sabit yatırımda kullandırılmak üzere 756 kooperatife 1.065.051.981TL ve sabit yatırımını tamamlayan 1150 kooperatife 61.783.154TL işletme sermayesi olmak üzere toplam 1.126.835.135TL kredi kullandırılmıştır. Bu kredilere ait tenkis, tahsil, erteleme ve muacceliyet işlemleri devam etmektedir.

·         Mevcut durum analizi yapmak,

·         Yeni kredilendirme stratejilerini belirlemek,

·         Kooperatif kredileri takip veritabanı oluşturmak,

·         Yeni finans kaynaklarına erişim çalışmaları yapmak,

·         AB’ne uyum sürecine yönelik uygulamalar yapmak,

·         Eğitim çalışmaları düzenlemek suretiyle projelerin başarısını artırmak ve devamlılığını sağlamak.

HEDEFLER:

·         Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak

·         Kooperatiflerin çevreye duyarlı, teknolojik gelişmelere açık, iç ve dış tüketici yapısını ve duyarlılığını önemseyen, pazarlara entegre olmuş işletmeler haline gelmesini sağlamak,

·         Faal olan hayvancılık kooperatiflerinde atıklarından biyogaz ve enerji üretimi ile ilgili projeler geliştirmek.

2003-2013 YILLARI ARASINDA GENEL BÜTÇEDEN KOOPERATİFLERE KULLANDIRILAN KREDİLER

YILI

YATIRIM

İŞLETME SERMAYESİ

TOPLAM

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

2003

54

21.478.050

106

2.500.000

160

23.978.050

2004

101

74.371.847

126

5.310.000

227

79.681.847

2005

112

84.671.908

124

5.000.000

236

89.671.908

2006

90

86.087.000

189

8.388.000

279

94.475.000

2007

91

74.488.108

154

4.411.892

245

78.900.000

2008

73

90.057.497

121

4.158.503

194

94.216.000

2009

63

120.666.816

100

4.555.000

163

125.221.816

2010

55

133.363.000

82

5.600.000

137

138.963.000

2011

49

167.135.000

56

4.390.000

105

171.525.000

2012

50

152.568.000

4

732.000

54

153.300.000

2013

18

60.164.755

88

16.737.759

106

76.902.514

TOPLAM

756

1.065.051.981

1150

61.783.154

1906

1.126.835.135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPILAN İHALELERLE DAĞITILAN CANLI DEMİRBAŞ SAYILARI

YILLAR

SIĞIR TOPLAMI (SÜT+DAMIZLIK)

BESİ SIĞIRCILIĞI

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI

DAMIZLIK KOYUN YET.

GENEL TOPLAM

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

27

2.200

5.400

3

150

1.500

30

2.350

6.900

2

100

5.200

32

2.450

12.100

2004

53

3.850

10.600

3

150

1.500

56

4.000

12.100

16

800

41.600

72

4.800

53.700

2005

59

3.700

12.400

1

50

500

60

3.750

12.900

10

500

26.000

70

4.250

38.900

2006

53

2.800

12.600

0

0

0

53

2.800

12.600

10

500

26.000

63

3.300

38.600

2007

50

2.480

12.380

3

150

1.500

53

2.630

13.880

9

450

23.400

62

3.080

37.280

2008

32

1.500

7.920

 

 

 

32

1.500

7.920

4

200

10.400

36

1.700

18.320

2009

44

2.010

11.440

1

50

500

45

2.060

11.940

3

150

7.800

48

2.210

19.740

2010

25

950

6.360

1

147

1.470

26

1.097

7.830

3

150

7.800

29

1.247

15.630

2011

44

1.750

10.980

1

50

500

45

1.800

11.480

8

400

20.800

53

2.200

32.280

2012

37

1.432

9.060

2

100

1.000

39

1.532

10.060

6

300

15.600

45

1.832

25.660

2013

49

1.758

11.508

 

 

 

49

1.758

11.508

7

350

18.200

56

2.108

29.708

TOPLAM

473

24.430

110.648

15

847

8.470

439

23.519

107.610

71

3.550

184.600

510

27.069

321.918

 

YILI

YATIRIM

İŞLETME SERMAYESİ

TOPLAM

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

2003

54

21.478.050

106

2.500.000

160

23.978.050

2004

101

74.371.847

126

5.310.000

227

79.681.847

2005

112

84.671.908

124

5.000.000

236

89.671.908

2006

90

86.087.000

189

8.388.000

279

94.475.000

2007

91

74.488.108

154

4.411.892

245

78.900.000

2008

73

90.057.497

121

4.158.503

194

94.216.000

2009

63

120.666.816

100

4.555.000

163

125.221.816

2010

55

133.363.000

82

5.600.000

137

138.963.000

2011

49

167.135.000

56

4.390.000

105

171.525.000

2012

50

152.568.000

4

732.000

54

153.300.000

2013

18

60.164.755

88

16.737.759

106

76.902.514

TOPLAM

756

1.065.051.981

1150

61.783.154

1906

1.126.835.135

YILLAR

SIĞIR TOPLAMI (SÜT+DAMIZLIK)

BESİ SIĞIRCILIĞI

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI

DAMIZLIK KOYUN YET.

GENEL TOPLAM

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

27

2.200

5.400

3

150

1.500

30

2.350

6.900

2

100

5.200

32

2.450

12.100

2004

53

3.850

10.600

3

150

1.500

56

4.000

12.100

16

800

41.600

72

4.800

53.700

2005

59

3.700

12.400

1

50

500

60

3.750

12.900

10

500

26.000

70

4.250

38.900

2006

53

2.800

12.600

0

0

0

53

2.800

12.600

10

500

26.000

63

3.300

38.600

2007

50

2.480

12.380

3

150

1.500

53

2.630

13.880

9

450

23.400

62

3.080

37.280

2008

32

1.500

7.920

 

 

 

32

1.500

7.920

4

200

10.400

36

1.700

18.320

2009

44

2.010

11.440

1

50

500

45

2.060

11.940

3

150

7.800

48

2.210

19.740

2010

25

950

6.360

1

147

1.470

26

1.097

7.830

3

150

7.800

29

1.247

15.630

2011

44

1.750

10.980

1

50

500

45

1.800

11.480

8

400

20.800

53

2.200

32.280

2012

37

1.432

9.060

2

100

1.000

39

1.532

10.060

6

300

15.600

45

1.832

25.660

2013

49

1.758

11.508

 

 

 

49

1.758

11.508

7

350

18.200

56

2.108

29.708

TOPLAM

473

24.430

110.648

15

847

8.470

439

23.519

107.610

71

3.550

184.600

510

27.069

321.918

YILI

YATIRIM

İŞLETME SERMAYESİ

TOPLAM

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

Koop.Ad.

Kredi

2003

54

21.478.050

106

2.500.000

160

23.978.050

2004

101

74.371.847

126

5.310.000

227

79.681.847

2005

112

84.671.908

124

5.000.000

236

89.671.908

2006

90

86.087.000

189

8.388.000

279

94.475.000

2007

91

74.488.108

154

4.411.892

245

78.900.000

2008

73

90.057.497

121

4.158.503

194

94.216.000

2009

63

120.666.816

100

4.555.000

163

125.221.816

2010

55

133.363.000

82

5.600.000

137

138.963.000

2011

49

167.135.000

56

4.390.000

105

171.525.000

2012

50

152.568.000

4

732.000

54

153.300.000

2013

18

60.164.755

88

16.737.759

106

76.902.514

TOPLAM

756

1.065.051.981

1150

61.783.154

1906

1.126.835.135

YILLAR

SIĞIR TOPLAMI (SÜT+DAMIZLIK)

BESİ SIĞIRCILIĞI

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI

DAMIZLIK KOYUN YET.

GENEL TOPLAM

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

27

2.200

5.400

3

150

1.500

30

2.350

6.900

2

100

5.200

32

2.450

12.100

2004

53

3.850

10.600

3

150

1.500

56

4.000

12.100

16

800

41.600

72

4.800

53.700

2005

59

3.700

12.400

1

50

500

60

3.750

12.900

10

500

26.000

70

4.250

38.900

2006

53

2.800

12.600

0

0

0

53

2.800

12.600

10

500

26.000

63

3.300

38.600

2007

50

2.480

12.380

3

150

1.500

53

2.630

13.880

9

450

23.400

62

3.080

37.280

2008

32

1.500

7.920

 

 

 

32

1.500

7.920

4

200

10.400

36

1.700

18.320

2009

44

2.010

11.440

1

50

500

45

2.060

11.940

3

150

7.800

48

2.210

19.740

2010

25

950

6.360

1

147

1.470

26

1.097

7.830

3

150

7.800

29

1.247

15.630

2011

44

1.750

10.980

1

50

500

45

1.800

11.480

8

400

20.800

53

2.200

32.280

2012

37

1.432

9.060

2

100

1.000

39

1.532

10.060

6

300

15.600

45

1.832

25.660

2013

49

1.758

11.508

 

 

 

49

1.758

11.508

7

350

18.200

56

2.108

29.708

TOPLAM

473

24.430

110.648

15

847

8.470

439

23.519

107.610

71

3.550

184.600

510

27.069

321.918

 
 
 

Kooperatif Mülkiyetinde Projeler

KOOPERATİF MÜLKİYETİNDE PROJELER

5 T/G Mandıra Kooperatif Projesi:

Mandıra projesi ile; Köy şartlarında üretilen sütün, üretim yerlerinde kurulacak mandıralarda sağlıklı bir şekilde işlenerek soğuk depolarda bekletilip tüketiciye iletilmesi temin edilmiş olacaktır. Ürününe değer fiyatını bulan çiftçi daha fazla üretmek için hayvan sayısını çoğaltacak ve hayvanlardan daha çok verim elde etmenin yollarını arayacaktır. Bu tip kooperatif projelerinin kurulup gelişmesiyle kaliteli ürün elde edilerek iç ve dış pazar şartları geliştirilecektir. Projemiz 5 T/G Süt işleme kapasiteli ve soğuk hava depolu olarak geliştirilmiş olup, tesiste yılda 1200 ton süt işlenebilecek tir.

5 ton sütün 2 tonu beyaz peynir, 1 tonu da ayran olarak değerlendirilecek ayrıca, bu ürünlerin imalatı sırasında çekilecek kremadan tereyağ üretilecektir.

Bu proje ile 5 kişi istihdam edilecektir.

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 1.451.734,01TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 275.150,49TL

Toplam Proje Tutarı: 1.726.884,50TL

10 T/G Mandıra Kooperatif Projesi:

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 1.757.271,23TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 516.986,66TL

Toplam Proje Tutarı: 2.274.257,89TL

1000 Ton -2000 Ton/Yıl Soğuk Hava Deposu Kooperatif Projesi:

Çağımızda gıda maddelerinin muhafaza teknikleri arasında en önemlisi, soğutarak muhafaza tekniğidir. Soğuk hava depolarının kullanılmasıyla; ülke tarımsal üretimin arttırılması, ürün fiyatlarında istikrarın sağlanması, üretici ve tüketicinin korunması, talebi karşılayacak besin maddelerinin temini, bu ürünlerin kalite ve miktarlarının korunması sağlanmaktadır. Ayrıca, soğuk hava deposu işletmeciliği bir yatırım hizmet ve iş alanı olmasının yanında, pazarlama kanallarına getirdiği işlerlikle de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Projenin uygulanmasıyla yılda 1000 ve 2000 Ton Meyve ve Sebze depolanacak ve 7 ve 9 kişi tesiste istihdam edilecektir.

1000T/Yıl SHD.- 2000T/Y SHD.

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 1.924.055,06 TL- 3.368.842,73TL

İşletme sermayesi tutarı: 469.352,04TL -728.076,86TL

Toplam Proje Tutarı: 2.393.407,10TL- 4.096.919,59TL

Zeytinyağı Fabrikası ve Zeytin Salamura Tesisi Kooperatif Projesi:

Türkiye’de zeytinin özellikle zeytinyağı tüketiminin arttırılması, hem zeytinin üretim ve işlenmesinde gerek duyulan modernizasyonunun gerçekleştirilmesi, hem de topluma sağlıklı bir yağ tüketimi alışkanlığının kazandırılması için üreticilerin bir araya gelerek kooperatifleşmelerinde büyük yarar olduğu bilinmektedir. Zeytinin besin değeri ve sağlığa katkısı çok yüksektir. Uzun süre bozulmadan kalabilmektedir. Muhafazası ve taşınması kolaydır. Yine zeytin çok sayıda geniş bir alanda çiftçi ailesinin geçim kaynağını teşkil etmekte ve yöredeki işsizlere mevsimlikte olsa iş temin ettiği için istihdam imkanı sağlamaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı kooperatiflerce uygulanan 20T/G kapasiteli zeytinyağı fabrikası ile 40-60 Ton/gün kapasiteli Kontinü Sistem Zeytinyağı fabrikası ve 100 Ton/Yıl kapasiteli zeytin salamura tesisi tip projeleri desteklenmekte ve geliştirilmelerine çalışılmakta, yağlık ve sofralık zeytinler ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 20T/G Zeytinyağı Fabrikası projesinin uygulanmasıyla; 56 kişi, 100 T/Y Zeytin Salamura projesinin uygulanmasıyla 8 kişi,40-60 Ton/gün kapasiteli Kontinü Sistem Zeytinyağı fabrikası projesinin uygulanmasıyla7-9 kişi istihdam edilecektir.

60T/Gün- 40T/Gün- 20T/Gün

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013):1.186.241,99TL -1.159.139,09TL- 629.286,46TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.337.031,48TL- 925.156,48TL- 538.575,28TL

Toplam Proje Tutarı: 2.523.273,47 TL- 2.084.295,57 TL -1.167.861,74 TL

100T/Yıl Zeytin Salamura Tesisi Kooperatif Projesi

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 232.763,22TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 256.212,75TL

Toplam Proje Tutarı: 488.975,97TL

Halıcılık Kooperatif Projesi:

Bu proje ile; Ülke ekonomisinin en önemli problemlerinden olan işsizlik azaltılacaktır. Ayrıca geleneksel Türk halıcılığının geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi , yerli hammadde kullanılması, kırsal kesimde yaşayanların ana faaliyeti olan tarımın bünyesindeki boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla atölyede ve tamamı evlerde olmak üzere iki şekilde projelendirilmiştir. Projeler 50, 100, 200 tezgah olup bir tezgahta 3 kişi çalışacağı hesap edilmiştir. Kooperatifler adına ortakların ürettiği halılar pazarlandığında her ortağa ürettiği miktar parasal değer olarak geri dönecektir. Proje ile 51 ile 201 kişi arasında istihdam sağlanacaktır.

HEDEFLER:

Türkiye’deki tarım işletmelerinin % 96.38’inde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılırken, yalnızca hayvansal üretim faaliyetlerine yer veren işletmelerin oranı %3.62’dir. Bu durum, Türkiye’de hayvancılığın ihtisaslaşmadığını da göstermektedir. Hayvancılığın ihtisaslaşması açısından ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmesi, kooperatif dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Sözkonusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara devam edilmesi ve başlayan projelerin bitirilmesi hedeflenmektedir.

 ​

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ

İŞİN TANIMI / AMACI:

Yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyelerini yükseltmek, istihdamı artırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için sosyal içerikli projeler uygulamak amacıyla 3294 Sayılı Kanun kapsamında olan faydalanıcıların kooperatif şeklinde örgütlenmeleri ve bunlara kredi desteği verilerek devamlı gelir sağlayacak duruma getirilmeleridir.

TARİHÇE:

Bakanlığımız ile Mülga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı arasında 2003 yılından itibaren 5 yıl süreli bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokole dayanılarak uygulamaya konulan projeyle, yoksul kişi ve ailelerin kooperatif şeklinde örgütlenerek uygulayacakları süt sığırcılığı, koyunculuk, kırsal ve tarımsal amaçlı diğer projelerin desteklenmesi öngörülmüştür.

Projeyle; Bakanlığımızın organizasyon alt yapısı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün maddi kaynakları bir araya getirilmiş ve kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması imkanı ortaya çıkmıştır.

Protokol 2005 yılında revize edilmiş ve 2010 yılında sona ermiştir. 2010 yılından sonra projeye yeni kooperatif alınmamıştır. Ancak daha önce programa alınan kooperatiflerin işlemleri devam etmektedir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

 • Programa Alınan Kooperatiflerin Tahsis Belgelerinin İncelenmesi,
 • Denetim Raporlarının İncelenmesi,
 • Verilebilecek Kredi Miktarının Tespit Edilmesi,
 • Ödenek talebinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına İletilmesi,
 • İl Müdürlüğüne gidecek belgelerin hazırlanması ve kredinin mahalline gönderilmesi
 • Ortak değiştirme taleplerinin değerlendirilmesi

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında Üyeleri 3294 sayılı yasa kapsamında olan yoksul çiftçi ailelerine, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler aracılığı ile kredi verilmektedir.

Projenin Kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonudur.

Proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızın işbirliği ile 2003 yılından beri uygulanmaktadır. Projenin teknik sorumluluğu Bakanlığımıza aittir.

2003-2010 Yılları arasında Proje kapsamında 1310 kooperatif programa alınmıştır.

Çeşitli nedenlerle proje uygulamaktan vaz geçen 186 kooperatif programdan çıkarılmıştır.

2003-2013 yılları arasında proje kapsamında 1104 kooperatife 1.073.633.142.TL kaynak aktarılmıştır.

HEDEFLER:

 • Proje ile halen kuruluşu tamamlanmış ve programa alınmış olan kooperatiflerin tamamını kredilendirmek,
 • Ekonomik yoksulluk içinde bulunan ailelerin tüketici konumdan çıkarılarak üretici hale gelmelerini sağlamak,
 • Ailelerin sürdürülebilir bir gelire sahip olmaları ile yerinde istihdam sağlamak
 • Faydalanıcıların birlikte iş yapma ve dayanışma kapasitelerini artırarak kooperatifçilik bilincini yerleştirmek.

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERLE DAĞITILAN CANLI DEMİRBAŞ SAYILARI

YILLAR

SÜT SIĞIRCILIĞI

DAMIZLIK KOYUN YET.

GENEL TOPLAM

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

Koop. Sayısı

Ortak Sayısı

Verilen Hayvan Sayısı

2003

5

500

1000

1

50

1.300

6

550

2.300

2004

98

9026

18.052

28

1.400

36.400

126

10.426

54.452

2005

117

9645

19290

50

2.500

65.000

167

12.145

84.290

2006

87

6.937

13.874

17

850

22.100

104

7.787

35.974

2007

115

8.745

17.490

25

1.250

32.500

140

9.995

49.990

2008

22

1.547

3.094

7

350

9.100

29

1.897

12.194

2009

137

9.472

18.944

6

300

7.800

143

9.772

26.744

2010

53

3.569

7.928

11

550

14.300

64

4.119

22.228

2011

169

9.214

30.860

8

400

10.400

177

9.614

41.260

2012

63

3.148

11.850

5

250

6.500

68

3.398

18.350

2013

29

1.294

5.076

1

50

1.300

30

1.344

6.376

TOPLAM

895

63.097

147.458

159

7.950

206.700

1.024

69.703

354.158

Hayvancılık Projeleri

 

HAYVANCILIK PROJELERİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birisi yeterli ve dengeli beslenmektir. Dünya nüfusundaki hızlı artış, insan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan protein içeren besin maddelerine olan talebi de hızla artırmaktadır. Teknolojik gelişme ve üretimdeki önemli verimlilik artışlarına rağmen, beslenme sorunu ciddi boyutlardadır.

Dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmede 40’ı aşkın türde besin öğesine ihtiyaç olup, bunların yeterli miktarda alınması gerekmektedir. Söz konusu besin öğelerinden biri olan proteinler, insan vücudu için temel yapı taşı niteliğinde ve insan organizmasının. yapısını tamamlamak ve onarımını gerçekleştirmenin yanında, fetal gelişimi, fizyolojik fonksiyonları ve beyinsel gelişimi gerçekleştirmede etkisi bulunduğu belirtilmektedir. Tarımda ileri ülkelerin çoğu, bitkisel üretimin önemli bir bölümünü hayvansal üretimi artırmak amacıyla hayvan beslemede kullanırlar.

Ayrıca hayvancılık, doğayı sömürmemesi, ekolojik dengeyi bozmaması, uygun şartlar yaratıldığında kırsal kesimdeki dar gelirli üretici için ekonomik bir uğraş olması şeklinde özetlenebilir.

 

TARİHÇE:

Ülkelerde, hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı daima %50’nin üzerinde bulunmakta ve bu pay devamlı artmaktadır. Örneğin, Fransa’da %60, İngiltere’de %70 ve Almanya’da %75’e kadar yükselmektedir. Türkiye’de ise hayvansal üretim bitkisel üretimden hemen sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin %25-30’unu oluşturmaktadır. Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal Üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Türkiye’deki tarım işletmelerinin %96.38’inde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılırken. yalnızca hayvansal üretim faaliyetine yer veren işletmelerin oranı %3.62’dir. Bu durum, Türkiye’de hayvancılığın ihtisaslaşmadığını da göstermektedir.

Hayvancılığın ihtisaslaşması açısından ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Hayvan yetiştiriciliğinde damızlık materyalden sonra en önemli girdiyi yem oluşturmaktadır. Yemin nitelik ve nicelik “bakımından yeterli olması, yüksek verimli hayvanların ırk özelliklerini yeterince göstermesini ve üretim maliyetinde ortalama % 55 – 65 oranındaki payın minimize edilmesini sağlayacaktır. Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi, teknik ve hijyenik yapıdaki barınakların inşası, etkin eğitim ve pazarlama hizmetlerinin sunulması verimli bir hayvancılık için gerekli diğer şartları oluşturmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Tarım işletmelerinde hayvancılıktan sağlanan gelirin toplam gelirdeki payını arttırmak için girişilecek faaliyetlerin işletmelerdeki diğer üretim dallarındaki verimliliği de yükseltecektir.

 

Ortakların Mülkiyetinde Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (30 Aile X 10 Baş / Aile):

Proje’nin kendine özgü ve genel nitelikli faydaları;

Ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

·         İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,

·         Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

·         İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

·         Damızlık sığır yetiştiricilerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,

·         Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,

·         Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,

·         Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,

·         Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

·         Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

·         Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olması.

·         Kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak amacı ile hayvansal ürünler üretiminin geliştirilmesi,

·         Toplumun hayvansal protein bakımından dengeli ve yeterli beslenebilmesinin sağlanabilmesi, Damızlıkçı işletmelerinin yaygınlaştırılması ve bu işletmeler tarafından elde edilen hayvanları yetiştirme, dağıtım ve pazarlanmaları safhalarında desteklenmesi,

·         Çayır ve mera alanlarının geliştirilmesi, kaliteli kesif yem üretiminin arttırılması, tarım yapılan alanlarda %3-3,5 oranında yer alan kaliteli kaba yem üretim alanlarını çoğaltılması,

·         Toplumun ihtiyacı olan kaliteli, hijyenik süt elde edilmesi amaçlanmıştır.

·         Belirli bir arazi (min. 22 da) üzerinde her ortağın kendi barınaklarının yapılması ve kooperatife ait merkezi bir sağım ünitesinde sütlerin modern teknikle sağılarak değerlendirilmesi ile kaliteli ve kontrollü bir üretim gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında; 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt, 2738 ton gübre üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 5.501.386,85TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.470.700,80TL

Toplam Proje Tutarı: 6.972.087,65TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(50 Aile X 6 Baş/Aile):

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır:

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Projenin uygulanmasıyla; ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

Damızlık sığır yetiştirenlerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,

Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,

Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,

Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde varolan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması,

Hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 300 Başlık (50 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

Bir adet proje uygulandığında, 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 56 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 4.610.627,29TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.470.601,20TL

Toplam Proje Tutarı: 6.081.228,49TL

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (40 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

 

Bir adet proje uygulandığında, 120 baş damızlık düve, 120 baş erkek dana, 1200 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 46 kişi istihdam edilecektir.

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında;

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 240 Başlık (40 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 3.750.016,15TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.187.893,20TL

Toplam Proje Tutarı: 4.937.909,35TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(30 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında, 90 baş damızlık düve, 90 baş erkek dana, 900 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 180 Başlık (30 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 2.886.953,04 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 904.921,20 TL

Toplam Proje Tutarı: 3.791.874,24 TL

 

NOT: Müşterek proje uygulamalarında; (slaj çukuru, kaba yem deposu, gübre çukuru, sağımhane (2*6,2*12), revir – karantina, buzağı kulubesi) + (Traktör 75 hp 4 silindir çok amaçlı, Kaşınma fırçası, hayvan altlıları, travay, suluk %5, gübre sıyırıcı, balya makinesi, ot biçme makinesi, yem karma mak 8 m3, tanımlama 4 kızgınlık tasmaları, elektrikli su ısıtıcısı, proje çizim bedeli vb. gibi uygun bulunması durumunda kredilendirilebilmektedir.)

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

 

Ortakların Mülkiyetinde 200 Baş (50 Aile X 4 Baş/Aile) kapasiteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

Bu projenin uygulanması ile; Kurulacak damızlık işletmeler sayesinde sığırların sertifikalanması sağlanacak bunun sonucunda da sertifikalı damızlık satışı yapılabilecektir.

Bu proje ile ülkemizde bir damızlık pazarının kurulması gerçekleşebilecektir. Kooperatifler aracılığı ile Veteriner hizmetlerinden daha iyi yararlanılacak ve kooperatifleşme sonucunda hammadde temininde ve ürün satışında pazarlık gücü gelişecektir.

Proje sayesinde verimli damızlıklar elde edilecek sonuçta et ve süt üretim miktarı arttırıl acaktır. Böylece dengeli beslenme sağlanacaktır.

Ülkemizde genelde hayvancılık ekstansif karakterde olduğundan hayvan doğumları çayır-meraya çıkma dönemine rastlatılmakta dolayısı ile laktasyon süreleri ve dönemleri farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle süt sanayiinde istikrarsızlık olmaktadır.

Ancak bu projenin uygulanması ile entansif hayvancılığa geçilecektir. Uygulanacak proje ile inek sütü üretimi artışına katkıda bulunulacak, bunun sonucu olarak da süt ürünleri işleyen sanayiinin gelişimi sağlanacaktır.

Damızlık Sığır yetiştiriciliği sürekli bir işgücü isteyen ve işgücünü tam olarak değerlendiren bir faaliyet kolu olduğu için kırsal kesimdeki gizli işsizliği kaldırarak istihdama yönelik faydası olacaktır.

Kooperatif mülkiyetinde olan projelerde, ortak-kooperatif ilişkisi kurulmamakta ve kooperatifçiliğin ana ilkelerinden olan risturn prensibi çalışmamaktadır. Bu projede ahırlar ve damızlık sığırlar ortakların mülkiyetinde olacak; yem temini ile ortaklara dağıtımı, sütün ortaklardan alınarak uygun şartlarda muhafazası ve pazarlanması kooperatif tarafından yapılacaktır.

Bu proje KASDP (Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri) adı altında olup, daha önce yatırım programına giren kooperatiflerce uygulanmaktadır. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol gereği 29.07.2010 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Projenin uygulanması ile bir yılda: 1000 Ton Süt, 200 adet buzağı ve 1500 Ton gübre üretilecektir. Yalnız I. yılda dişi gebe satışı olmayacak, 2. yıldan itibaren gebe düve satışı yapılabilecektir.

Projenin uygulanması ile 56 kişi istihdam edilecektir

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 3.564.678,31TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 770.116,20TL

Toplam Proje Tutarı: 4.334.794,51TL

 

NOT: KASDP( Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri ), Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol gereği 29.07.2010 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (50 Aile X 50 Baş / Aile):

Beslenme hayatın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. insanın yeterli ve dengeli beslenmesi için bütün besin öğelerinden yeterli miktarda alması gerekir.

Vücut için gerekli enerji; karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden sağlanır. Proteinler enerji kaynağı olarak kullanılsa da esas görevi vücut organlarının yapısını tamamlamak ve onarımını yapmaktır. Bu nedenle protein büyüme ve gelişme için başta gelen besin öğesidir. Protein bütün hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunmasına rağmen miktar ve kalitesi yönünden farklılıklar vardır. Genellikle hayvansal besinlerde elde edilen protein üstün kalitelidir.

Bu proje ile ülkemizde hayvan ürünlerinde gerek tüketiciler gerek sanayiciler tarafından duyulan ihtiyacın yurt içinden karşılanabilmesi, ihraç imkanlarının genişlemesi ve genel olarak tarımımızın gelişmesi hedeflenmiştir.

Gerek tarım işletmeleri gerekse mili ekonomi için en fazla arttırılması gereken hayvan ürünü ettir. Et üretimi artırılırken diğer bir kısım hayvan ürünü ( deri, süt, yapağı) de kendiliğinden artmış olur. Ülkemizde ilk planda ele alınması gereken et kaynağı koyundur. Çünkü yurt içinde ve satabileceğimiz ülkelerde koyun eti diğer etlere tercih edilmektedir. Ayrıca, koyun kısa zamanda aktive edilebilecek yüksek kabiliyetlere sahiptir.

Memleketimizde et kaynağı olarak koyunculuğa en başta önem vermenin başka bir gerekçesi de memleketimizdeki meraların üçte ikisinin, anızların tamamının ancak koyun tarafından değerlendirilebilecek nitelikte olmasıdır.

 

Süt üretimin de kullanılan hayvanların en başında inek gelir. Keçi, Manda ve koyun sütlerinin genel üretimindeki toplam payı % 20 civarındadır. Koyun sütü bilhassa Silivri tipi yoğurt imali için aranmakta ve inek sütünün 2-4 misli fiyatla satılabilmektedir. Koyun sütünden yapılmış beyaz peynire de talep çoktur.

Projemizde işletmenin gelirini arttırmak için Akkaraman koyunları ile ivesi koçlarının melezlenmesi planlanmıştır. Çünkü Güneydoğu Anadolu da yaygın olarak yetiştirilmekte olan ve en iyi damızlıkları Ceylanpınar Devlet Çiftliği’nde bulunan ivesi koyunu diğer yerli koyunlarımızın iki misline yakın süt verdiği için Orta, hatta Doğu Anadolu’ da ki koyun yetiştiricileri tarafından aranmaktadır. Bu ırkın kuzularında tespit edilen hızlı gelişme kabiliyeti de talebin artmasına sebep olmaktadır. Planlı bir damızlık seçimi ile senelik sağılan süt verimleri ortalama 175-205 kg olan nüve sürüler elde edilebilir.

Bir adet proje uygulamasıyla, birinci yılda toplam 2000 baş kuzu,100 ton süt, 657 ton gübre, 6900 kg yapağı, 5. yıldan itibaren 2500 baş damızlık dişi koyun üretilecektir. Bu proje ile 58 kişinin istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 3.850.567,50 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 814.410,00 TL

Toplam Proje Tutarı: 4.664.977,50 TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Seracılık Kooperatif Projesi (50 Aile X 500 m2)

Proje başına 50 ortağa 500 m2’lik sera tesisi yapılacaktır. Kooperatifin işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir işletme binası yapılacaktır.

Projenin uygulanması ile artan nüfusun ihtiyacı olan gerekli sebzenin her mevsim üretilmesi sağlanmış olacaktır. Üretimin bütün teknik olanaklarından faydalanarak birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi sağlanacaktır.

Her bir kooperatifin 1. mahsül olarak 6 ton domates ve 2. mahsül olarak 5 ton hıyar olmak üzere toplam 11 ton/yıl sebze üretileceği hesaplanmaktadır. Proje ile 106 kişi istihdam edilmiş olacaktır.

Uygulanacak proje ile; kış sezonunda ortaya çıkan geçici işsizlik ve ürün kaybı ortadan kalkacaktır. Yörenin ekonomik sorunları, elde edilen gelirle asgari düzeye indirilecektir. Ortakların her türlü ihtiyaçları kooperatifçe karşılanacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 1.667.952,72 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 192.487,80 TL

Toplam Proje Tutarı: 1.860.440,52 TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Besicilik Kooperatif Projesi:

(50 Aile X10 Baş/Aile X 2 Devre)

İnsan beslenmesinde önemli rolü olan etin üretimini arttırabilmek için projeli yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Süt Sığırcılığı için uygun şartların bulunmadığı ve bilhassa süt satışı imkanının olmadığı yerlerdeki çiftçilerin tarlalarından çayırlarından çıkan mahsuller meralarında yetişen otlar en karlı bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır.

1000 Baş (50 Aile X10 Baş/Aile X 2 Devre) kapasiteli bir ünite Besi Sığırcılığı projenin uygulanmasıyla;

Bir yılda 258.000 Kg. Et, 3.600.000 Kg. Gübre üretilecektir. Proje gizli işsizliğin hüküm sürdüğü kırsal kesimde istihdam açısından faydalı olacaktır.

Projenin uygulanmasıyla 54 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 1.966.797,47TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.707.657,00TL

Toplam Proje Tutarı: 3.674.454,47TL

 

Koyunculuk, Arıcılık, KASDP projelerinde aynı İşletme binaları kullanılmaktadır.

Ortakların Mülkiyetinde Arıcılık Kooperatif Projesi (50 Aile X 20 Kovan)

Arıcılık, ailelerin başlıca geçimini sağlayabilecek bir uğraş olduğu gibi, diğer tarımsal faaliyetlerin yanında bir gelir kaynağı olarak da yapılabilir. Beslenme ve insan sağlığı bakımından önemli bir besin maddesi olan balın yanında arı sütü, propolis, polen, balmumu, arı zehiri gibi ürünleri üreten arılar, aynı zamanda çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarında nektar ve polen toplarken döllenmeye de büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Arıcılık az sermaye ile çok kar sağlayan bir uğraştır.

1000 Kovan (50 Aile X 20 Kovan) Kapasiteli bir ünite Arıcılık projesinin uygulanmasıyla;

Bir yılda 30.000 Kg. bal, 750 Kg. Balmumu, 200 Adet Oğul üretilecektir.

Projenin uygulanmasıyla 57 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 438.318,16 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 209.958,00TL

Toplam Proje Tutarı: 648.276,16TL

Koyunculuk, Arıcılık, KASDP projelerinde aynı İşletme binaları kullanılmaktadır.

 ​

 

HAYVANCILIK PROJELERİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birisi yeterli ve dengeli beslenmektir. Dünya nüfusundaki hızlı artış, insan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan protein içeren besin maddelerine olan talebi de hızla artırmaktadır. Teknolojik gelişme ve üretimdeki önemli verimlilik artışlarına rağmen, beslenme sorunu ciddi boyutlardadır.

Dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmede 40’ı aşkın türde besin öğesine ihtiyaç olup, bunların yeterli miktarda alınması gerekmektedir. Söz konusu besin öğelerinden biri olan proteinler, insan vücudu için temel yapı taşı niteliğinde ve insan organizmasının. yapısını tamamlamak ve onarımını gerçekleştirmenin yanında, fetal gelişimi, fizyolojik fonksiyonları ve beyinsel gelişimi gerçekleştirmede etkisi bulunduğu belirtilmektedir. Tarımda ileri ülkelerin çoğu, bitkisel üretimin önemli bir bölümünü hayvansal üretimi artırmak amacıyla hayvan beslemede kullanırlar.

Ayrıca hayvancılık, doğayı sömürmemesi, ekolojik dengeyi bozmaması, uygun şartlar yaratıldığında kırsal kesimdeki dar gelirli üretici için ekonomik bir uğraş olması şeklinde özetlenebilir.

 

TARİHÇE:

Ülkelerde, hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı daima %50’nin üzerinde bulunmakta ve bu pay devamlı artmaktadır. Örneğin, Fransa’da %60, İngiltere’de %70 ve Almanya’da %75’e kadar yükselmektedir. Türkiye’de ise hayvansal üretim bitkisel üretimden hemen sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin %25-30’unu oluşturmaktadır. Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal Üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Türkiye’deki tarım işletmelerinin %96.38’inde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılırken. yalnızca hayvansal üretim faaliyetine yer veren işletmelerin oranı %3.62’dir. Bu durum, Türkiye’de hayvancılığın ihtisaslaşmadığını da göstermektedir.

Hayvancılığın ihtisaslaşması açısından ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Hayvan yetiştiriciliğinde damızlık materyalden sonra en önemli girdiyi yem oluşturmaktadır. Yemin nitelik ve nicelik “bakımından yeterli olması, yüksek verimli hayvanların ırk özelliklerini yeterince göstermesini ve üretim maliyetinde ortalama % 55 – 65 oranındaki payın minimize edilmesini sağlayacaktır. Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi, teknik ve hijyenik yapıdaki barınakların inşası, etkin eğitim ve pazarlama hizmetlerinin sunulması verimli bir hayvancılık için gerekli diğer şartları oluşturmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Tarım işletmelerinde hayvancılıktan sağlanan gelirin toplam gelirdeki payını arttırmak için girişilecek faaliyetlerin işletmelerdeki diğer üretim dallarındaki verimliliği de yükseltecektir.

 

Ortakların Mülkiyetinde Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (30 Aile X 10 Baş / Aile):

Proje’nin kendine özgü ve genel nitelikli faydaları;

Ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

·         İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,

·         Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

·         İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

·         Damızlık sığır yetiştiricilerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,

·         Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,

·         Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,

·         Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,

·         Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

·         Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

·         Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olması.

·         Kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak amacı ile hayvansal ürünler üretiminin geliştirilmesi,

·         Toplumun hayvansal protein bakımından dengeli ve yeterli beslenebilmesinin sağlanabilmesi, Damızlıkçı işletmelerinin yaygınlaştırılması ve bu işletmeler tarafından elde edilen hayvanları yetiştirme, dağıtım ve pazarlanmaları safhalarında desteklenmesi,

·         Çayır ve mera alanlarının geliştirilmesi, kaliteli kesif yem üretiminin arttırılması, tarım yapılan alanlarda %3-3,5 oranında yer alan kaliteli kaba yem üretim alanlarını çoğaltılması,

·         Toplumun ihtiyacı olan kaliteli, hijyenik süt elde edilmesi amaçlanmıştır.

·         Belirli bir arazi (min. 22 da) üzerinde her ortağın kendi barınaklarının yapılması ve kooperatife ait merkezi bir sağım ünitesinde sütlerin modern teknikle sağılarak değerlendirilmesi ile kaliteli ve kontrollü bir üretim gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında; 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt, 2738 ton gübre üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 5.501.386,85TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.470.700,80TL

Toplam Proje Tutarı: 6.972.087,65TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(50 Aile X 6 Baş/Aile):

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır:

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Projenin uygulanmasıyla; ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

Damızlık sığır yetiştirenlerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,

Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,

Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,

Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde varolan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması,

Hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 300 Başlık (50 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

Bir adet proje uygulandığında, 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 56 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 4.610.627,29TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.470.601,20TL

Toplam Proje Tutarı: 6.081.228,49TL

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (40 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

 

Bir adet proje uygulandığında, 120 baş damızlık düve, 120 baş erkek dana, 1200 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 46 kişi istihdam edilecektir.

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında;

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 240 Başlık (40 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 3.750.016,15TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.187.893,20TL

Toplam Proje Tutarı: 4.937.909,35TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(30 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında, 90 baş damızlık düve, 90 baş erkek dana, 900 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 180 Başlık (30 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 2.886.953,04 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 904.921,20 TL

Toplam Proje Tutarı: 3.791.874,24 TL

 

NOT: Müşterek proje uygulamalarında; (slaj çukuru, kaba yem deposu, gübre çukuru, sağımhane (2*6,2*12), revir – karantina, buzağı kulubesi) + (Traktör 75 hp 4 silindir çok amaçlı, Kaşınma fırçası, hayvan altlıları, travay, suluk %5, gübre sıyırıcı, balya makinesi, ot biçme makinesi, yem karma mak 8 m3, tanımlama 4 kızgınlık tasmaları, elektrikli su ısıtıcısı, proje çizim bedeli vb. gibi uygun bulunması durumunda kredilendirilebilmektedir.)

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

 

Ortakların Mülkiyetinde 200 Baş (50 Aile X 4 Baş/Aile) kapasiteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

Bu projenin uygulanması ile; Kurulacak damızlık işletmeler sayesinde sığırların sertifikalanması sağlanacak bunun sonucunda da sertifikalı damızlık satışı yapılabilecektir.

Bu proje ile ülkemizde bir damızlık pazarının kurulması gerçekleşebilecektir. Kooperatifler aracılığı ile Veteriner hizmetlerinden daha iyi yararlanılacak ve kooperatifleşme sonucunda hammadde temininde ve ürün satışında pazarlık gücü gelişecektir.

Proje sayesinde verimli damızlıklar elde edilecek sonuçta et ve süt üretim miktarı arttırıl acaktır. Böylece dengeli beslenme sağlanacaktır.

Ülkemizde genelde hayvancılık ekstansif karakterde olduğundan hayvan doğumları çayır-meraya çıkma dönemine rastlatılmakta dolayısı ile laktasyon süreleri ve dönemleri farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle süt sanayiinde istikrarsızlık olmaktadır.

Ancak bu projenin uygulanması ile entansif hayvancılığa geçilecektir. Uygulanacak proje ile inek sütü üretimi artışına katkıda bulunulacak, bunun sonucu olarak da süt ürünleri işleyen sanayiinin gelişimi sağlanacaktır.

Damızlık Sığır yetiştiriciliği sürekli bir işgücü isteyen ve işgücünü tam olarak değerlendiren bir faaliyet kolu olduğu için kırsal kesimdeki gizli işsizliği kaldırarak istihdama yönelik faydası olacaktır.

Kooperatif mülkiyetinde olan projelerde, ortak-kooperatif ilişkisi kurulmamakta ve kooperatifçiliğin ana ilkelerinden olan risturn prensibi çalışmamaktadır. Bu projede ahırlar ve damızlık sığırlar ortakların mülkiyetinde olacak; yem temini ile ortaklara dağıtımı, sütün ortaklardan alınarak uygun şartlarda muhafazası ve pazarlanması kooperatif tarafından yapılacaktır.

Bu proje KASDP (Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri) adı altında olup, daha önce yatırım programına giren kooperatiflerce uygulanmaktadır. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol gereği 29.07.2010 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Projenin uygulanması ile bir yılda: 1000 Ton Süt, 200 adet buzağı ve 1500 Ton gübre üretilecektir. Yalnız I. yılda dişi gebe satışı olmayacak, 2. yıldan itibaren gebe düve satışı yapılabilecektir.

Projenin uygulanması ile 56 kişi istihdam edilecektir

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 3.564.678,31TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 770.116,20TL

Toplam Proje Tutarı: 4.334.794,51TL

 

NOT: KASDP( Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri ), Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol gereği 29.07.2010 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (50 Aile X 50 Baş / Aile):

Beslenme hayatın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. insanın yeterli ve dengeli beslenmesi için bütün besin öğelerinden yeterli miktarda alması gerekir.

Vücut için gerekli enerji; karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden sağlanır. Proteinler enerji kaynağı olarak kullanılsa da esas görevi vücut organlarının yapısını tamamlamak ve onarımını yapmaktır. Bu nedenle protein büyüme ve gelişme için başta gelen besin öğesidir. Protein bütün hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunmasına rağmen miktar ve kalitesi yönünden farklılıklar vardır. Genellikle hayvansal besinlerde elde edilen protein üstün kalitelidir.

Bu proje ile ülkemizde hayvan ürünlerinde gerek tüketiciler gerek sanayiciler tarafından duyulan ihtiyacın yurt içinden karşılanabilmesi, ihraç imkanlarının genişlemesi ve genel olarak tarımımızın gelişmesi hedeflenmiştir.

Gerek tarım işletmeleri gerekse mili ekonomi için en fazla arttırılması gereken hayvan ürünü ettir. Et üretimi artırılırken diğer bir kısım hayvan ürünü ( deri, süt, yapağı) de kendiliğinden artmış olur. Ülkemizde ilk planda ele alınması gereken et kaynağı koyundur. Çünkü yurt içinde ve satabileceğimiz ülkelerde koyun eti diğer etlere tercih edilmektedir. Ayrıca, koyun kısa zamanda aktive edilebilecek yüksek kabiliyetlere sahiptir.

Memleketimizde et kaynağı olarak koyunculuğa en başta önem vermenin başka bir gerekçesi de memleketimizdeki meraların üçte ikisinin, anızların tamamının ancak koyun tarafından değerlendirilebilecek nitelikte olmasıdır.

 

Süt üretimin de kullanılan hayvanların en başında inek gelir. Keçi, Manda ve koyun sütlerinin genel üretimindeki toplam payı % 20 civarındadır. Koyun sütü bilhassa Silivri tipi yoğurt imali için aranmakta ve inek sütünün 2-4 misli fiyatla satılabilmektedir. Koyun sütünden yapılmış beyaz peynire de talep çoktur.

Projemizde işletmenin gelirini arttırmak için Akkaraman koyunları ile ivesi koçlarının melezlenmesi planlanmıştır. Çünkü Güneydoğu Anadolu da yaygın olarak yetiştirilmekte olan ve en iyi damızlıkları Ceylanpınar Devlet Çiftliği’nde bulunan ivesi koyunu diğer yerli koyunlarımızın iki misline yakın süt verdiği için Orta, hatta Doğu Anadolu’ da ki koyun yetiştiricileri tarafından aranmaktadır. Bu ırkın kuzularında tespit edilen hızlı gelişme kabiliyeti de talebin artmasına sebep olmaktadır. Planlı bir damızlık seçimi ile senelik sağılan süt verimleri ortalama 175-205 kg olan nüve sürüler elde edilebilir.

Bir adet proje uygulamasıyla, birinci yılda toplam 2000 baş kuzu,100 ton süt, 657 ton gübre, 6900 kg yapağı, 5. yıldan itibaren 2500 baş damızlık dişi koyun üretilecektir. Bu proje ile 58 kişinin istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 3.850.567,50 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 814.410,00 TL

Toplam Proje Tutarı: 4.664.977,50 TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Seracılık Kooperatif Projesi (50 Aile X 500 m2)

Proje başına 50 ortağa 500 m2’lik sera tesisi yapılacaktır. Kooperatifin işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir işletme binası yapılacaktır.

Projenin uygulanması ile artan nüfusun ihtiyacı olan gerekli sebzenin her mevsim üretilmesi sağlanmış olacaktır. Üretimin bütün teknik olanaklarından faydalanarak birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi sağlanacaktır.

Her bir kooperatifin 1. mahsül olarak 6 ton domates ve 2. mahsül olarak 5 ton hıyar olmak üzere toplam 11 ton/yıl sebze üretileceği hesaplanmaktadır. Proje ile 106 kişi istihdam edilmiş olacaktır.

Uygulanacak proje ile; kış sezonunda ortaya çıkan geçici işsizlik ve ürün kaybı ortadan kalkacaktır. Yörenin ekonomik sorunları, elde edilen gelirle asgari düzeye indirilecektir. Ortakların her türlü ihtiyaçları kooperatifçe karşılanacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 1.667.952,72 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 192.487,80 TL

Toplam Proje Tutarı: 1.860.440,52 TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Besicilik Kooperatif Projesi:

(50 Aile X10 Baş/Aile X 2 Devre)

İnsan beslenmesinde önemli rolü olan etin üretimini arttırabilmek için projeli yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Süt Sığırcılığı için uygun şartların bulunmadığı ve bilhassa süt satışı imkanının olmadığı yerlerdeki çiftçilerin tarlalarından çayırlarından çıkan mahsuller meralarında yetişen otlar en karlı bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır.

1000 Baş (50 Aile X10 Baş/Aile X 2 Devre) kapasiteli bir ünite Besi Sığırcılığı projenin uygulanmasıyla;

Bir yılda 258.000 Kg. Et, 3.600.000 Kg. Gübre üretilecektir. Proje gizli işsizliğin hüküm sürdüğü kırsal kesimde istihdam açısından faydalı olacaktır.

Projenin uygulanmasıyla 54 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 1.966.797,47TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.707.657,00TL

Toplam Proje Tutarı: 3.674.454,47TL

 

Koyunculuk, Arıcılık, KASDP projelerinde aynı İşletme binaları kullanılmaktadır.

Ortakların Mülkiyetinde Arıcılık Kooperatif Projesi (50 Aile X 20 Kovan)

Arıcılık, ailelerin başlıca geçimini sağlayabilecek bir uğraş olduğu gibi, diğer tarımsal faaliyetlerin yanında bir gelir kaynağı olarak da yapılabilir. Beslenme ve insan sağlığı bakımından önemli bir besin maddesi olan balın yanında arı sütü, propolis, polen, balmumu, arı zehiri gibi ürünleri üreten arılar, aynı zamanda çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarında nektar ve polen toplarken döllenmeye de büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Arıcılık az sermaye ile çok kar sağlayan bir uğraştır.

1000 Kovan (50 Aile X 20 Kovan) Kapasiteli bir ünite Arıcılık projesinin uygulanmasıyla;

Bir yılda 30.000 Kg. bal, 750 Kg. Balmumu, 200 Adet Oğul üretilecektir.

Projenin uygulanmasıyla 57 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 438.318,16 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 209.958,00TL

Toplam Proje Tutarı: 648.276,16TL

Koyunculuk, Arıcılık, KASDP projelerinde aynı İşletme binaları kullanılmaktadır.

 ​

 

HAYVANCILIK PROJELERİ

 

İŞİN TANIMI / AMACI:

Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birisi yeterli ve dengeli beslenmektir. Dünya nüfusundaki hızlı artış, insan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan protein içeren besin maddelerine olan talebi de hızla artırmaktadır. Teknolojik gelişme ve üretimdeki önemli verimlilik artışlarına rağmen, beslenme sorunu ciddi boyutlardadır.

Dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenmede 40’ı aşkın türde besin öğesine ihtiyaç olup, bunların yeterli miktarda alınması gerekmektedir. Söz konusu besin öğelerinden biri olan proteinler, insan vücudu için temel yapı taşı niteliğinde ve insan organizmasının. yapısını tamamlamak ve onarımını gerçekleştirmenin yanında, fetal gelişimi, fizyolojik fonksiyonları ve beyinsel gelişimi gerçekleştirmede etkisi bulunduğu belirtilmektedir. Tarımda ileri ülkelerin çoğu, bitkisel üretimin önemli bir bölümünü hayvansal üretimi artırmak amacıyla hayvan beslemede kullanırlar.

Ayrıca hayvancılık, doğayı sömürmemesi, ekolojik dengeyi bozmaması, uygun şartlar yaratıldığında kırsal kesimdeki dar gelirli üretici için ekonomik bir uğraş olması şeklinde özetlenebilir.

 

TARİHÇE:

Ülkelerde, hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı daima %50’nin üzerinde bulunmakta ve bu pay devamlı artmaktadır. Örneğin, Fransa’da %60, İngiltere’de %70 ve Almanya’da %75’e kadar yükselmektedir. Türkiye’de ise hayvansal üretim bitkisel üretimden hemen sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin %25-30’unu oluşturmaktadır. Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal Üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Türkiye’deki tarım işletmelerinin %96.38’inde bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapılırken. yalnızca hayvansal üretim faaliyetine yer veren işletmelerin oranı %3.62’dir. Bu durum, Türkiye’de hayvancılığın ihtisaslaşmadığını da göstermektedir.

Hayvancılığın ihtisaslaşması açısından ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Hayvan yetiştiriciliğinde damızlık materyalden sonra en önemli girdiyi yem oluşturmaktadır. Yemin nitelik ve nicelik “bakımından yeterli olması, yüksek verimli hayvanların ırk özelliklerini yeterince göstermesini ve üretim maliyetinde ortalama % 55 – 65 oranındaki payın minimize edilmesini sağlayacaktır. Hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi, teknik ve hijyenik yapıdaki barınakların inşası, etkin eğitim ve pazarlama hizmetlerinin sunulması verimli bir hayvancılık için gerekli diğer şartları oluşturmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Tarım işletmelerinde hayvancılıktan sağlanan gelirin toplam gelirdeki payını arttırmak için girişilecek faaliyetlerin işletmelerdeki diğer üretim dallarındaki verimliliği de yükseltecektir.

 

Ortakların Mülkiyetinde Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (30 Aile X 10 Baş / Aile):

Proje’nin kendine özgü ve genel nitelikli faydaları;

Ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

·         İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,

·         Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

·         İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

·         Damızlık sığır yetiştiricilerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,

·         Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,

·         Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,

·         Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,

·         Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

·         Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

·         Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olması.

·         Kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak amacı ile hayvansal ürünler üretiminin geliştirilmesi,

·         Toplumun hayvansal protein bakımından dengeli ve yeterli beslenebilmesinin sağlanabilmesi, Damızlıkçı işletmelerinin yaygınlaştırılması ve bu işletmeler tarafından elde edilen hayvanları yetiştirme, dağıtım ve pazarlanmaları safhalarında desteklenmesi,

·         Çayır ve mera alanlarının geliştirilmesi, kaliteli kesif yem üretiminin arttırılması, tarım yapılan alanlarda %3-3,5 oranında yer alan kaliteli kaba yem üretim alanlarını çoğaltılması,

·         Toplumun ihtiyacı olan kaliteli, hijyenik süt elde edilmesi amaçlanmıştır.

·         Belirli bir arazi (min. 22 da) üzerinde her ortağın kendi barınaklarının yapılması ve kooperatife ait merkezi bir sağım ünitesinde sütlerin modern teknikle sağılarak değerlendirilmesi ile kaliteli ve kontrollü bir üretim gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında; 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt, 2738 ton gübre üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 5.501.386,85TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.470.700,80TL

Toplam Proje Tutarı: 6.972.087,65TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(50 Aile X 6 Baş/Aile):

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır:

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Projenin uygulanmasıyla; ana ve babasının verim kayıtları tutulmuş ve sertifikalanmış daha güvenli damızlık sığırların tüketiciye sunulması,

Damızlık sığır yetiştirenlerin bir üst birlik kurmalarına zemin hazırlanması,

Ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmasının yanı sıra dengeli beslenmeye katkı sağlanması,

Sektördeki işletmelerde verimliliğin arttırılması,

Veterinerlik hizmetlerinden daha kolay yararlanılması,

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde varolan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması,

Hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 300 Başlık (50 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

Bir adet proje uygulandığında, 150 baş damızlık düve, 150 baş erkek dana, 1500 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 56 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 4.610.627,29TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.470.601,20TL

Toplam Proje Tutarı: 6.081.228,49TL

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (40 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

 

Bir adet proje uygulandığında, 120 baş damızlık düve, 120 baş erkek dana, 1200 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 46 kişi istihdam edilecektir.

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında;

İnsanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri,

Bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi,

İstihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

Türkiye’de var olan hayvancılık potansiyelini en akılcı yolla değerlendirerek hayvansal üretim gelirinin tarımsal üretimdeki payını artırmak için gerekli önlemlerin alınması ve bu kesimin teşvik edilmesi zorunlu görülmektedir.

Verimli hayvancılık yapabilmenin başlıca koşullarından biri, verim yeteneği yüksek hayvanlara sahip olmaktır. Hayvanlar ne kadar iyi beslenirse beslensinler, verim düzeyleri ancak genotipik yapılarının uygunluğu ölçüsünde arttırabilirler. Bu açıdan her kuşakta daha verimli hayvanlar elde etmek için yeterli sayıda damızlık hayvana gereksinim vardır.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 240 Başlık (40 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 3.750.016,15TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.187.893,20TL

Toplam Proje Tutarı: 4.937.909,35TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

(30 Aile X 6 Baş/Aile):

GAP bölgesinin kalkındırılması ve sosyoekonomik unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir projedir.

Girdi temini ve ürün satışında pazar karşısında daha güçlü olunması,

Sürekli işgücü isteyen bir faaliyet kolu olması nedeniyle, kırsal kesimde var olan gizli işsizliğin çözümüne katkı sağlanması,

Hayvancılığa dayalı yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, dericilik ve tekstil sanayileri, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayilerine yeni istihdam alanları yaratması, hayvancılığa girdi sağlaması ve hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer artışına neden olacaktır.

 

Bir adet proje uygulandığında, 90 baş damızlık düve, 90 baş erkek dana, 900 ton süt üretimi sağlanacağı gibi, projeyle 36 kişi istihdam edilecektir.

Uygulanması düşünülen “Ortakların Mülkiyetinde 180 Başlık (30 Aile X 6 Baş/Aile) Sığır Yetiştiriciliği Projesi” ülkemizin damızlık sığır ve hayvansal ürün ihtiyacının karşılanması ile verimliliğin artırılmasında faydalı olacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 2.886.953,04 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 904.921,20 TL

Toplam Proje Tutarı: 3.791.874,24 TL

 

NOT: Müşterek proje uygulamalarında; (slaj çukuru, kaba yem deposu, gübre çukuru, sağımhane (2*6,2*12), revir – karantina, buzağı kulubesi) + (Traktör 75 hp 4 silindir çok amaçlı, Kaşınma fırçası, hayvan altlıları, travay, suluk %5, gübre sıyırıcı, balya makinesi, ot biçme makinesi, yem karma mak 8 m3, tanımlama 4 kızgınlık tasmaları, elektrikli su ısıtıcısı, proje çizim bedeli vb. gibi uygun bulunması durumunda kredilendirilebilmektedir.)

 

Tarımda hayvansal üretime ağırlık verilmesinin teknik ve ekonomik açıdan önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında; insanların düzenli, yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmeleri, bitkisel ürün ve artıklarının daha değerli hayvansal ürünlere dönüştürülmesi, istihdama katkısı ve işin sürekliliği, hayvansal üretimde sermayenin yıl içindeki devir hızının bitkisel üretime göre daha yüksek olması sayılmaktadır.

Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlenmeleri, kooperatif, dernek ve yetiştirici birlikleri şeklinde olmaktadır. Bunların dışında; illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanı oldukları süt birlikleri, köye hizmet götürme birlikleri kurulabilmekte, ayrıca özel şirketlerin de sektörle dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Söz konusu bu sivil örgütlerin geliştirilmesi, hayvancılığın gelişimi açısından önemli sayılmaktadır.

 

Ortakların Mülkiyetinde 200 Baş (50 Aile X 4 Baş/Aile) kapasiteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi

Bu projenin uygulanması ile; Kurulacak damızlık işletmeler sayesinde sığırların sertifikalanması sağlanacak bunun sonucunda da sertifikalı damızlık satışı yapılabilecektir.

Bu proje ile ülkemizde bir damızlık pazarının kurulması gerçekleşebilecektir. Kooperatifler aracılığı ile Veteriner hizmetlerinden daha iyi yararlanılacak ve kooperatifleşme sonucunda hammadde temininde ve ürün satışında pazarlık gücü gelişecektir.

Proje sayesinde verimli damızlıklar elde edilecek sonuçta et ve süt üretim miktarı arttırıl acaktır. Böylece dengeli beslenme sağlanacaktır.

Ülkemizde genelde hayvancılık ekstansif karakterde olduğundan hayvan doğumları çayır-meraya çıkma dönemine rastlatılmakta dolayısı ile laktasyon süreleri ve dönemleri farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle süt sanayiinde istikrarsızlık olmaktadır.

Ancak bu projenin uygulanması ile entansif hayvancılığa geçilecektir. Uygulanacak proje ile inek sütü üretimi artışına katkıda bulunulacak, bunun sonucu olarak da süt ürünleri işleyen sanayiinin gelişimi sağlanacaktır.

Damızlık Sığır yetiştiriciliği sürekli bir işgücü isteyen ve işgücünü tam olarak değerlendiren bir faaliyet kolu olduğu için kırsal kesimdeki gizli işsizliği kaldırarak istihdama yönelik faydası olacaktır.

Kooperatif mülkiyetinde olan projelerde, ortak-kooperatif ilişkisi kurulmamakta ve kooperatifçiliğin ana ilkelerinden olan risturn prensibi çalışmamaktadır. Bu projede ahırlar ve damızlık sığırlar ortakların mülkiyetinde olacak; yem temini ile ortaklara dağıtımı, sütün ortaklardan alınarak uygun şartlarda muhafazası ve pazarlanması kooperatif tarafından yapılacaktır.

Bu proje KASDP (Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri) adı altında olup, daha önce yatırım programına giren kooperatiflerce uygulanmaktadır. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol gereği 29.07.2010 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Projenin uygulanması ile bir yılda: 1000 Ton Süt, 200 adet buzağı ve 1500 Ton gübre üretilecektir. Yalnız I. yılda dişi gebe satışı olmayacak, 2. yıldan itibaren gebe düve satışı yapılabilecektir.

Projenin uygulanması ile 56 kişi istihdam edilecektir

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 3.564.678,31TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 770.116,20TL

Toplam Proje Tutarı: 4.334.794,51TL

 

NOT: KASDP( Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri ), Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalan protokol gereği 29.07.2010 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

 

Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Kooperatif Projesi (50 Aile X 50 Baş / Aile):

Beslenme hayatın her döneminde sağlığın temelini oluşturur. insanın yeterli ve dengeli beslenmesi için bütün besin öğelerinden yeterli miktarda alması gerekir.

Vücut için gerekli enerji; karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden sağlanır. Proteinler enerji kaynağı olarak kullanılsa da esas görevi vücut organlarının yapısını tamamlamak ve onarımını yapmaktır. Bu nedenle protein büyüme ve gelişme için başta gelen besin öğesidir. Protein bütün hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunmasına rağmen miktar ve kalitesi yönünden farklılıklar vardır. Genellikle hayvansal besinlerde elde edilen protein üstün kalitelidir.

Bu proje ile ülkemizde hayvan ürünlerinde gerek tüketiciler gerek sanayiciler tarafından duyulan ihtiyacın yurt içinden karşılanabilmesi, ihraç imkanlarının genişlemesi ve genel olarak tarımımızın gelişmesi hedeflenmiştir.

Gerek tarım işletmeleri gerekse mili ekonomi için en fazla arttırılması gereken hayvan ürünü ettir. Et üretimi artırılırken diğer bir kısım hayvan ürünü ( deri, süt, yapağı) de kendiliğinden artmış olur. Ülkemizde ilk planda ele alınması gereken et kaynağı koyundur. Çünkü yurt içinde ve satabileceğimiz ülkelerde koyun eti diğer etlere tercih edilmektedir. Ayrıca, koyun kısa zamanda aktive edilebilecek yüksek kabiliyetlere sahiptir.

Memleketimizde et kaynağı olarak koyunculuğa en başta önem vermenin başka bir gerekçesi de memleketimizdeki meraların üçte ikisinin, anızların tamamının ancak koyun tarafından değerlendirilebilecek nitelikte olmasıdır.

 

Süt üretimin de kullanılan hayvanların en başında inek gelir. Keçi, Manda ve koyun sütlerinin genel üretimindeki toplam payı % 20 civarındadır. Koyun sütü bilhassa Silivri tipi yoğurt imali için aranmakta ve inek sütünün 2-4 misli fiyatla satılabilmektedir. Koyun sütünden yapılmış beyaz peynire de talep çoktur.

Projemizde işletmenin gelirini arttırmak için Akkaraman koyunları ile ivesi koçlarının melezlenmesi planlanmıştır. Çünkü Güneydoğu Anadolu da yaygın olarak yetiştirilmekte olan ve en iyi damızlıkları Ceylanpınar Devlet Çiftliği’nde bulunan ivesi koyunu diğer yerli koyunlarımızın iki misline yakın süt verdiği için Orta, hatta Doğu Anadolu’ da ki koyun yetiştiricileri tarafından aranmaktadır. Bu ırkın kuzularında tespit edilen hızlı gelişme kabiliyeti de talebin artmasına sebep olmaktadır. Planlı bir damızlık seçimi ile senelik sağılan süt verimleri ortalama 175-205 kg olan nüve sürüler elde edilebilir.

Bir adet proje uygulamasıyla, birinci yılda toplam 2000 baş kuzu,100 ton süt, 657 ton gübre, 6900 kg yapağı, 5. yıldan itibaren 2500 baş damızlık dişi koyun üretilecektir. Bu proje ile 58 kişinin istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 3.850.567,50 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 814.410,00 TL

Toplam Proje Tutarı: 4.664.977,50 TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Seracılık Kooperatif Projesi (50 Aile X 500 m2)

Proje başına 50 ortağa 500 m2’lik sera tesisi yapılacaktır. Kooperatifin işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir işletme binası yapılacaktır.

Projenin uygulanması ile artan nüfusun ihtiyacı olan gerekli sebzenin her mevsim üretilmesi sağlanmış olacaktır. Üretimin bütün teknik olanaklarından faydalanarak birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi sağlanacaktır.

Her bir kooperatifin 1. mahsül olarak 6 ton domates ve 2. mahsül olarak 5 ton hıyar olmak üzere toplam 11 ton/yıl sebze üretileceği hesaplanmaktadır. Proje ile 106 kişi istihdam edilmiş olacaktır.

Uygulanacak proje ile; kış sezonunda ortaya çıkan geçici işsizlik ve ürün kaybı ortadan kalkacaktır. Yörenin ekonomik sorunları, elde edilen gelirle asgari düzeye indirilecektir. Ortakların her türlü ihtiyaçları kooperatifçe karşılanacaktır.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013): 1.667.952,72 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 192.487,80 TL

Toplam Proje Tutarı: 1.860.440,52 TL

 

Ortakların Mülkiyetinde Besicilik Kooperatif Projesi:

(50 Aile X10 Baş/Aile X 2 Devre)

İnsan beslenmesinde önemli rolü olan etin üretimini arttırabilmek için projeli yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Süt Sığırcılığı için uygun şartların bulunmadığı ve bilhassa süt satışı imkanının olmadığı yerlerdeki çiftçilerin tarlalarından çayırlarından çıkan mahsuller meralarında yetişen otlar en karlı bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır.

1000 Baş (50 Aile X10 Baş/Aile X 2 Devre) kapasiteli bir ünite Besi Sığırcılığı projenin uygulanmasıyla;

Bir yılda 258.000 Kg. Et, 3.600.000 Kg. Gübre üretilecektir. Proje gizli işsizliğin hüküm sürdüğü kırsal kesimde istihdam açısından faydalı olacaktır.

Projenin uygulanmasıyla 54 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 1.966.797,47TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 1.707.657,00TL

Toplam Proje Tutarı: 3.674.454,47TL

 

Koyunculuk, Arıcılık, KASDP projelerinde aynı İşletme binaları kullanılmaktadır.

Ortakların Mülkiyetinde Arıcılık Kooperatif Projesi (50 Aile X 20 Kovan)

Arıcılık, ailelerin başlıca geçimini sağlayabilecek bir uğraş olduğu gibi, diğer tarımsal faaliyetlerin yanında bir gelir kaynağı olarak da yapılabilir. Beslenme ve insan sağlığı bakımından önemli bir besin maddesi olan balın yanında arı sütü, propolis, polen, balmumu, arı zehiri gibi ürünleri üreten arılar, aynı zamanda çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarında nektar ve polen toplarken döllenmeye de büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Arıcılık az sermaye ile çok kar sağlayan bir uğraştır.

1000 Kovan (50 Aile X 20 Kovan) Kapasiteli bir ünite Arıcılık projesinin uygulanmasıyla;

Bir yılda 30.000 Kg. bal, 750 Kg. Balmumu, 200 Adet Oğul üretilecektir.

Projenin uygulanmasıyla 57 kişi istihdam edilecektir.

 

Projenin Sabit Yatırım Tutarı(2013): 438.318,16 TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 209.958,00TL

Toplam Proje Tutarı: 648.276,16TL

Koyunculuk, Arıcılık, KASDP projelerinde aynı İşletme binaları kullanılmaktadır.

 ​

 
 
 

Diğer Kooperatif Projeleri

DİĞER KOOPERATİF PROJELERİ

​ 

Kooperatif Mülkiyetinde 2x 6 ve 2x 12 Baş Balık Kılçığı

Sağım Ünitesi Projesi:

Amaçlar:

El değmeden, hijyenik sağım ile sütün soğutma tankı ünitesinde toplanmasını sağlamak,

Daha kaliteli süt elde etmek ve sütün yüksek fiyatla satışını sağlayarak üyelerine daha etkin hizmet vermek,

Bilinçli ve modern süt sağım işletmeleri kurarak bölgeye sosyo-ekonomik katkı sağlamak,

Hayvansal yatırım ve üretimde verimliliği arttırmak,

Modern süt sağım işletmelerinin kurulmasına öncülük etmek,

Ulusal rekabete dayalı orta ölçekli hayvansal üretimi gerçekleştirmek,

Süt sağım merkezi dolayısı ile hayvansal üretim merkezleri oluşturmak,

Kooperatif çalışma sahasının 1 köyden oluşan ve ortakların ahırları dağınık olmayan kooperatif ortaklarının en az 300 baş damızlık sığırı bulunuyor ise (2×6) Balık kılçığı modelli Süt Sağım Merkezi projesi ,

Kooperatif ortaklarının 300-700 baş damızlık sığır bulunuyor ise (2×12) Balık kılçığı modelli Süt Sağım Merkezi projesi uygulanmaktadır.

Projenin Sabit Yatırım Tutarı (2013).(2*12)-2*6: 616.916TL-349.551TL

İşletme Sermayesi Tutarı: 39.146-39.146TL

Toplam Proje Tutarı: 656.052-388.697TL

 ​

BAĞLANTILAR

III. Tarım Orman Şurası

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

45. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi

Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Etik Rehberi

Enerji Verimlilik Forum ve Fuarı

15 Temmuz Destanı

Hayvancılık Çalıştayı

Belgenet

III. Tarım Orman Şurası

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

45. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi

Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Etik Rehberi

Enerji Verimlilik Forum ve Fuarı

15 Temmuz Destanı

Hayvancılık Çalıştayı

Belgenet

III. Tarım Orman Şurası

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

45. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi

Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Etik Rehberi

Enerji Verimlilik Forum ve