Kobi Teknoyatırım – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Ortak yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelerinize 5.000.000 TL ye kadar destek
Programın Amacı ve Gerekçesi

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Program Kapsamı

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ TEKNO Yatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
Patent belgesi ile koruma altına alınan,
Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Program çok yeni yayına çıkmış olup birçok firmanın gelişimine katkı sağlayacaktır TEKNO yatırım özellikle teknoloji alanında yenilikçi firmaların önünü açacak ve uluslararası rekabet gücünü arttıracaktır.

Destek Süresi : Yatırım Projesi:Azami 36 Ay
İşletme Giderleri Desteği Süresi 1 yıldır

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) : 5.000.000 TL

Destek Oranları

İşletme Ölçeği : Destek Oranı Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz) (Geri Ödemesiz+Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler : %70 %100
yüksek
teknoloji:+%5 (Yerli malı kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek
oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)
Orta ve Küçük İşletmeler: %60
yüksek teknoloji:+%5

Geri Ödemeli Destek Talep Edilen Teminatlar İçin %100 Teminat Giderleri Desteği

Özde danışmanlık olarak TEKNO yatırım projelerinde patent konusundaki tecrübemiz ile sizlere hizmet vermekteyiz. Programa ait hibe detayları aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için 0362 432 8 444 no numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.