KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

300.000 TL ye kadar geri ödemesiz,700.000 TL ye kadar geri ödemeli olmak üzere 1.000.000 TL ye kadar destek!

-PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
-Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
– KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi : En az 6 ay, En fazla 36 ay (+6) Ay
Destek Üst Limiti : Geri ödemesiz destek-En fazla 300.000 TL
Geri ödemeli destek-En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı : 1.ve 2. bölgelerde en fazla %60
3.4.5.ve 6. bölgelerde en fazla %80

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

-Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

-Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

-Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Özde danışmanlık olarak KOSGEB proje hazırlanması ve yürütülmesi işlemlerinde sizlere yardımcı oluyoruz. Unutulmamalı KOSGEB destekleri aracısız verilmektedir. Fakat dosya hazırlanmasının tecrübe istemesi ve zorluğundan danışmanlar ile çalışmanın faydası vardır.
Özde Danışmanlık olarak yılların tecrübesi ile sizlere hizmet vermekten gurur duymaktayız. Ücretsiz olarak ayrıntılı bilgi almak dan kaçınmayınız.