OTEL DESTEKLERİ

Otel Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırsal Turizm Programı doğrultusunda kırsal alanlarda yapılacak turizme dönük yatırımlara hibe yoluyla destek veriyor. Özellikle dağlık alanlarda ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere öncelik veriliyor. Kırsal Kalkınma Programı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde 2007’de kurulan TKDK tarafından yürütülüyor. Programın finansmanı Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında sağlanıyor.
250 Bin Euro Hibe
Kırsal Turizm Programı kapsamında küçük girişimciler ya da çiftçiler tarafından geliştirilen projeler desteklenecek. Pansiyon, otel, restoran, çiftlik turizmi ve turistik rekreasyonel faaliyetleri (Sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler…) destek kapsamında. Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 25 oda kapasitesine sahip olmalı.

Programın kapsamı sadece yeni yatırımlarla sınırlı değil. Mevcut bir tesisiniz varsa bu tesisle ilgili yenileme, restorasyon, kapasite artırımı gibi konularda da proje geliştirebilirsiniz. Projelerin yatırım tutarı en az 15 bin euro en fazla 500 bin euro olacak. Proje harcamalarını yüzde 50’sine hibe yoluyla karşılanacak. Proje tutarı 250 bin euro’dan düşük ise tek ödeme, 250.001-500 bin euro arasında ise bir veya iki taksit şeklinde ödeme yapılıyor.
Kimler Başvurabilir
Kırsal Turizm Programı’na kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Başvuru sahibi proje başvurusu teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı. Başvuracak işletmelerin mikro ya da küçük ölçekli zanaatkârlar kapsamında olmalı. Buna göre işletmenin çalışan sayısı 50 kişiden az olması gerekiyor. Ayrıca yıllık cirosu ise 8 milyon TL’yi geçmeme koşulu var. Tabii ki Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalılar.

Kırsal Turizm Programı 42 ilde geçerli. Bu iller şu şekilde sıralanıyor: Afyonkarahisar, Çankırı, Karaman, Ordu, Ağrı, Çorum, Kars, Samsun, Aksaray, Denizli, Kastamonu, Şanlıurfa, Amasya, Diyarbakır, Konya, Sivas, Ankara, Elazığ, Kütahya, Tokat, Ardahan, Erzincan, Malatya, Trabzon, Aydın, Erzurum, Manisa, Uşak, Balıkesir, Giresun, Mardin, Van, Burdur, Hatay, Mersin, Yozgat, Bursa, Isparta, Muş, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Nevşehir. Mevcut işletmeler bu belirtilen il sınırları içinde olmalı. Yatırım ise bu illerin kırsal alanlarında (Nüfusu 20 binin altında olan yerleşim birimleri) uygulanması gerekiyor.

Söz konusu programa başvurmak için TKDK’nın internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) proje başvuru çağrılarını takip edebilirsiniz.