SAMSUN’DA GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Girişimcilik projeleri tüm Türkiye de olduğu gibi Samsun da da hızla devam etmektedir. Birçok girişimci Samsun ilinde yeni iş yerleri açmakta ve yeni girişimcilik hikayelerini ortaya çıkarmaktadır. Samsun ilinde yapılan girişimcilik projeleri de KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanmaktadır. Bunun için öncelikle girişimcilik eğitimi almalı ve KOSGEB desteklenen sektörler arasında yer alması gerekmektedir. Samsun da girişimcilik projelerinin yazımı ve yürütülmesi konusunda KOBİSAM yıllarca birçok projeye imza atmıştır. Samsunda danışmanlığın öncü firması olan KOBİSAM ile rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.

#samsundanışmanlık #samsundanışman #samsunkosgeb #kosgeb

Girişimci Olmak
Gelişen dünya ekonomisi, işletmeler arası rekabet KOBİ’lerin ekonomi üzerindeki etkisini arttırmış, Hatta Kobileri ticaretin lokomotifi haline getirmiştir. Kobi olmanın ilk adımı olan girişimciliğin farkında olan devletimiz girişimcilere, iş kurma sürecinde hibe vererek destek olmaktadır. Bu destekden faydalanmak için ilk adım girişimcilik kursunun tamamlanmasıdır. 4 Günlük kurs bitiminin adından girişimcilere aşağıdaki destekler sağlanır;
Kuruluş desteği; İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği;, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.
İşletme Giderleri Desteği; işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
Önemli Bilgi; Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.
Sabit Yatırım Desteği ; işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır.
Teminat Giderleri KOSGEB Teminat Giderleri Desteği kapsamında %100 desteklenir.
Özde Danışmanlık olarak sertifikası olan girişimcilerin projelerini hazırlıyor, destek süreçlerini takip ediyor, ve hibe almalarını kolaylaştırıyoruz. Kosgeble ilgili Özde danışmanlık yetkililerinden ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Özde danışmanlık Samsun merkezli olarak Türkiye geneline Kosgeb destekleri, ar-ge destekleri, marka tescil, belgelendirme gibi alanlarda hizmet vermektedir.

#samsun danışman, #samsun danışmanlık şirketi, #samsun KOSGEB, #samsun hibe, #proje, #tesvik, #ar-ge