Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi

Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımlar, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8’inci maddedeki kriterleri sağlamak kaydıyla, bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

Destek Unsurları:

1-) Gümrük vergisi muafiyeti

2-) KDV istisnası

3-) Vergi indirimi

4-) Sigorta primi işveren hissesi desteği

5-) Yatırım yeri tahsisi

6-) Faiz desteği 

7-) KDV iadesi