TUBİTAK

TÜBİTAK kamu kurumlarına, üniversitelere ve özel sektöre AR-GE konularında destek sağlamaktadır. TÜBİTAK’ın verdiği destekler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.

a. Sanayi AR-GE Proje Destekleri (Teknoloji ve Yenilik Destekleri Başkanlığı) (TEYDEB) Destekleri);
Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Proje Pazarları Destekleme Programı
KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı
Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı
Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmana Yönelik Destek Programı

b. Akademik AR-GE Destekleri (Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Destekleri)
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Denetleme Programı
Hızlı Destek Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
c. Kamu Kurumları AR-GE Destekleri (ARDEB Desteği)
1. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı

d. Girişimcilik Destek Programları
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme
Programı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
TÜBİTAK Desteklerine nasıl başvurulur?
Başvurular TÜBİTAK’ın web sayfasından alınmaktadır. Öncelikle TÜBİTAK’ın web sayfasından kullanıcı kaydı yapılmalıdır. Varsa firma kaydı yapılmalıdır.Daha sonra web sayfasından projeye ilişkin bilgiler girilir. Projeyle ilgili başvuru evrakları ve web sayfasından alınacak çıktılar posta yoluyla TÜBİTAK’a iletilir.
TÜBİTAK tarafından kullanıcı/yürütücü yetkilendirilmesi yapılır.
Detaylı bilgi için danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.