AR-GE, INAV. Ve END. UYG. DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.
(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)
Program Kapsamında Verilen Destekler

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)

Kira Desteği Teknopark içi 30.000 75
Teknopark dışı 24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
(Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 100
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/
Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000
* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

#samsunarge #samsunkosgeb #samsundanışmanlık #samsunkosgebproje #ar-gedesteği