İŞ-KUR DESTEKLERİ

1.İş Başı Eğitim

İşsizlerin işbaşında eğitilmesini amaçlayan programlardır. İşbaşı Eğitim Programlarının

Süresi azami 6 ay ve haftalık en fazla 40 saattir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yaralanma Şartları:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
Öğrenci olmamak,
15 yaşını tamamlamış olmak,

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler:

Kursiyer zaruri gideri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi
Genel Sağlık Sigortası Primi

2.Danışmanlık

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti, iş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapılarak, onların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır.

İş danışmanlığı kapsamında Kuruma başvuran ve iş arayan işsizlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara iş arama, iş bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimi verilmektedir. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri tüm İŞKUR İl/Hizmet Merkezimizde verilmektedir.

3.Girişimcilik

Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. Girişimcilik programlarının uygulaması “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda kullanılacak bir belge niteliğindedir.

Girişimcilik programının süresi

60 saat ana modül ve azami 12 saate kadar destek modül ve ilgili modülün atölye çalışması şeklindedir.

Girişimcilik Programından Yararlanma Şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak(emekli olanlar hariç)
18 yaşını tamamlamış olmak
Daha önce Kurumca düzenlenen girişimcilik eğitimine katılmamış olmak

Girişimcilik Programlarında Karşılanabilecek Giderler

Kursiyer zaruri gideri
İş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim
Genel Sağlık Sigortası primi