ISO 9001:2015 kys

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb. konularda yaşanan gelişmeler işletmeleri kıyasıya bir rekabete itmiştir. İşletmeler rekabet edebilirliğini sürdürmek adına teknolojine ve günün koşullarına ayak uydurma zorundadır. Yaşanan bu gelişmeler sonucu rekabet ortamında ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla mümkün olabilecektir. ISO 9001:2008 belgesinşn alınması sırasında ÖZDE danışmanlık olarak size sunacağımız hizmetler, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ( kalite el kitabı, DÖF, müşteri memnuniyeti formları vs.), ÖZDE danışmanlık eğitmenleri tarafından müşteri memnuniyeti, pazarlama satış teknikleri v.s. eğitimlerinin verilmesi, İstekleriniz doğrultusunda gerekli atamaların yapılması ve TÜRKAK onaylı bir firma tarafından belgelendirmenin yapılmasıdır. ÖZDE danışmanlık belgelendirme çalışmaların başlaması ve bitişine kadar olan bütün süreç de firmanıza yol göstererek firmanızın yanında olur. ISO terimi “International Organization for Standardization” kısaltmasıdır ve uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.sam

Günümüzde çok düşük rakamlara ISO 9001 belgesi alındığı görülmektedir fakat bu belgelerin çoğunluğu TÜRKAK dan akreiite olmuş firmalardan değildir. ISO 9001 belgesi alırken danışmanınıza ve ya danışmanlık ofislerine belgenin hangi firma tarafından verileceğini ve TÜRKAK onayı olup olmadığının teyidini alınız. Bu araştırmayı TÜRKAK resmi sitesinden de yapabilirsiniz.

ISO 9000:2015  Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri              memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim                  Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve          Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış           olan bir standartlar bütünüdür. 

ISO 9000:2015  Kalite Standartları ile firmalar etkin bir yönetim sağlar, maliyetleri düşürür, hatalara karşı önlem alır, hataları min. seviyeye indirir, müşteri memnuniyetini arttırır, planlı ve programlı bir şekilde çalışılmasını sağlar, bazı ihalelerde mecburidir. Özde danışmanlık olarak ıso 9001:2015 KYS danışmanlığının yanı sıra, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem danışmanlığı, ISO 18001 İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı gibi diğer ıso serilerinin de danışmanlığını yapmaktayız, danışmanlılık sürecimiz, sistem kurulum danışmanlığı ile başlar ıso 9001:2015 KYS belgesini firmanın alması ile son bulur, talep durumunda ise yıllık olarak periyodik danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

#samsundanışman, #hibe, #teşvik, #kosgeb, #tkdk, 

Bknz,

https://web.turkak.org.tr/

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

ıso danışmanlık