KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ`lere ilişkin ulusal politikalarda ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarındaki değişim göz önünde bulundurularak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe alınmıştır. Bu program kapsamında KOBİ’ler, KOSGEB tarafından belirlenen önceliklere göre hazırladıkları projeleri Proje Teklif Çağrısı dönemlerinde sunabilmektedir.

Programın Amacı Ve Gerekçesi
-Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri

-Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

-Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

-Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Özde danışmanlık olarak KOSGEB proje hazırlanması ve yürütülmesi işlemlerinde sizlere yardımcı oluyoruz. Unutulmamalı KOSGEB destekleri aracısız verilmektedir. Fakat dosya hazırlanmasının tecrübe istemesi ve zorluğundan danışmanlar ile çalışmanın faydası vardır.Özde Danışmanlık yılların tecrübesi ile sizlere hizmet vermekten gurur duymaktayız. Ücretsiz olarak ayrıntılı bilgi almak dan kaçınmayınız.Özde Danışmanlık olarak KOBİ proje destek unsurlarından faydalanabilmenize de yardımcı oluyoruz.

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN ÜRETİM VE İLİŞKİLİ İŞ SÜREÇLERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMA DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI

Başvuru Koşulları

  • Başvuracak işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.
  • 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır. Not: 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2018 yılındaki satış hasılatını beyan edebilecektir. 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

Proje Süresi; En az 6 ay ve en fazla 18 aydır.

Proje Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz : 300.000 TL Geri Ödemeli : 700.000 TL Toplam : 1.000.000 TL

Destek Oranı % 60 (tüm bölgelerde)

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Proje Başvuru Tarihleri; KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden 04 Mart – 02 Mayıs 2019